Schwedisch

Detailübersetzungen für imitation (Schwedisch) ins Spanisch

imitation:

imitation [-en] Nomen

  1. imitation (härmning; efterapning)
    la imitación; la falsificación; la reproducción; el cuento; la contrahechura; el plagio; la copia; el trasunto; la adulteración; la imitaciones; el apógrafo
  2. imitation (efterhärmning)
    la interpretación; la imitación; la personificación

imitation Adjektiv

  1. imitation

Übersetzung Matrix für imitation:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adulteración efterapning; härmning; imitation efterapning; förfalskning
apógrafo efterapning; härmning; imitation
contrahechura efterapning; härmning; imitation
copia efterapning; härmning; imitation avskrift; duplikat; efterapning; eftergörande; flock; förfalskning; grafiskt blad; gravyr; grupp; hord; härmande; kopia; massa; reproduktion; stick; tryck; tryckalster; övertryck
cuento efterapning; härmning; imitation berättelse; historia; inbilning; käringprat; legend; lögn; myt; osanning; saga; villfarelse
falsificación efterapning; härmning; imitation bedrägeri; bondfångeri; efterapning; efterbildning; förfalskning; svindlande
imitaciones efterapning; härmning; imitation
imitación efterapning; efterhärmning; härmning; imitation duplikat; efterapning; eftergörande; förfalskning; härmande; kopia; utklädd
interpretación efterhärmning; imitation förklaring; läsning; syn; synförmåga; tankesätt; tolkning; tydning; uppklarning; version
personificación efterhärmning; imitation förkroppsligande; inkarnation; prsonifiering; stilfigur; talesätt
plagio efterapning; härmning; imitation plagiat; plagiering
reproducción efterapning; härmning; imitation dubblering; duplicering; efterapning; förfalskning; uppspelning
trasunto efterapning; härmning; imitation efterapning; förfalskning
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
imitación imitation

Synonyms for "imitation":


Verwandte Übersetzungen für imitation