Übersicht
Schwedisch nach Spanisch:   mehr Daten
  1. reproduktion:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für reproduktion (Schwedisch) ins Spanisch

reproduktion:

reproduktion [-en] Nomen

  1. reproduktion (tryck; grafiskt blad; gravyr; stick; tryckalster)
    el print-out; el huella; la copia; la ilustración; la estampa

Übersetzung Matrix für reproduktion:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
copia grafiskt blad; gravyr; reproduktion; stick; tryck; tryckalster avskrift; duplikat; efterapning; eftergörande; flock; förfalskning; grupp; hord; härmande; härmning; imitation; kopia; massa; övertryck
estampa grafiskt blad; gravyr; reproduktion; stick; tryck; tryckalster böter; skulptera; vite
huella grafiskt blad; gravyr; reproduktion; stick; tryck; tryckalster avlagring; fingervisning; fjät; fotavtryck; fotspår; fotsteg; fptspår; hovklapper; indikation; klapprande; ledtråd; lämning; rest; sediment; spår; tips
ilustración grafiskt blad; gravyr; reproduktion; stick; tryck; tryckalster etsning; foto; fotografi; gravering; illustration; kopparplåt; kort; kunskapsöverföring; skulptera; teckning
print-out grafiskt blad; gravyr; reproduktion; stick; tryck; tryckalster

Synonyms for "reproduktion":

  • fortplantning

Wiktionary Übersetzungen für reproduktion:


Cross Translation:
FromToVia
reproduktion reproducción reproduction — the act of reproducing new individuals biologically