Schwedisch

Detailübersetzungen für skarp (Schwedisch) ins Spanisch

skarp:

skarp Adjektiv

 1. skarp (skarpt; intensivt; vass; vasst)
  afilado; puntiagudo; vivo; perspicaz; despierto; agudo; ingenioso; mentalmente vivo
 2. skarp (skarpt)
 3. skarp (skarpt)
 4. skarp (skarpt; spetsigt)
  acre; brusco; mordaz; agresivo
 5. skarp (skarpt; piggt; retandet; pigg)
  picante
 6. skarp (skarpt; skärande; spetsigt)
  agudo; en punto; fino; áspero; agrio; nítido; afilado; acre; puntiagudo; enfilado
 7. skarp (stimulerande smak)
  sabroso; picante
 8. skarp (genomträngande; skarpt; gällt)
  agudo; estridente
 9. skarp (skarpeggad; skarpt; vasst; skarpeggat)

Übersetzung Matrix für skarp:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
vivo lättsam kille
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acre skarp; skarpt; skärande; spetsigt bitter; bittet; brutalt; duktig; duktigt; förbittrat; genomträngande; gällt; häftig; häftigt; hänsynslös; hänsynslöst; kvick; kvickt; ohörsam; ohörsamt; omänskligt; rakbladsvass; rakbladsvasst; ; rått; skarpsinnigt; slipat; vilt; våldsam; våldsamt
afilado intensivt; skarp; skarpt; skärande; spetsigt; vass; vasst avgrundad; beräknad; borttappad; borttappat; duktig; duktigt; elakt; falsk; falskt; fingerfärdig; fingerfärdigt; förlorad; försvunnen; försvunnet; händigt; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; listig; listigt; polerad; rakbladsvass; rakbladsvasst; skarpsinnigt; skarpt; skickligt; slipad; slipat; slug; slugt; smart
agresivo skarp; skarpt; spetsigt aggressiv; aggressivt; argt; bitter; bittet; brutalt; bråkig; bråkigt; förargad; förargat; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; häftig; häftigt; hänsynslös; hänsynslöst; offensivt; ohörsam; ohörsamt; omänskligt; ; rått; uppretad; uppretat; vilt; våldsam; våldsamt
agrio skarp; skarpt; skärande; spetsigt bittert; butter; buttert; genomträngande; gällt; knarrigt; sur; surt; syrlig; syrligt; vresig; vresigt
agudo genomträngande; gällt; intensivt; skarp; skarpt; skärande; spetsigt; vass; vasst akut; besvärlig; besvärligt; betungande; bitande; bitter; bittet; duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; förbittrat; genomträngande; gäll; gällt; häftig; häftigt; händigt; innerlig; innerligt; intelligent; intensiv; intensivt; klipsk; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; listig; listigt; rakbladsvass; rakbladsvasst; skarpsinnigt; skarpt; skickligt; slipat; slug; smart; tung; tungt; vilt; våldsam; våldsamt
atentamente skarp; skarpt intresserat; observant; uppmärksam; uppmärksamt
atento skarp; skarpt behjälplig; beredvilligt; beskedlig; beskedligt; betänksamt; bildad; förbindlig; förbindligt; förekommande; förekommandet; försiktig; försiktigt; godsint; hjälpsam; hjälpsamt; hyggligt; iaktagen; intresserat; kultiverad; observant; tillgängligt; tjänstvillig; tjänstvilligt; uppmärksam; uppmärksamt; vaken; vaket; välvillig; välvilligt; vänlig; vänligt; älskvärt
brusco skarp; skarpt; spetsigt abrupt; aggressiv; aggressivt; argt; bitter; bittet; brutalt; bryskt; bråkig; bråkigt; fräsande; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; grovt; häftig; häftigt; hänsynslös; hänsynslöst; hård; hårdhudad; hårdhudat; hårt; kärt; kärv; ohörsam; ohörsamt; omänskligt; oväntad; plötslig; plötsligt; rak på sak; rakt på sak; ; råbarkat; rått; snabbt; tuff; tufft; uppretad; uppretat; vilt; våldsam; våldsamt; överraskande
cautelosamente skarp; skarpt betänksamt; försiktig; försiktigt
cauteloso skarp; skarpt betänksamt; försiktig; försiktigt; samvetsgrann; samvetsgrannt; skrupulöst
con exactitud skarp; skarpt ackurat; exakt; helt riktig; noggrann; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precis; precist; riktig; riktigt; samvetsgrann; samvetsgrannt; skrupulöst
con minuciosidad skarp; skarpt exakt; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; precist
con ojo skarp; skarpt betänksamt; försiktig; försiktigt
con precisión skarp; skarpt ackurat; exakt; försiktigt; helt riktig; noggrann; noggrannt; omsorgsfull; omsorgsfullt; omtänksamt; precis; precist; riktig; riktigt; samvetsgrann; samvetsgrannt; skonsam; skonsamt; skrupulöst; varsam; varsamt
concentrado en skarp; skarpeggad; skarpeggat; skarpt; vasst riktad; tillägnad
cortante skarp; skarpt argt; bitande; bitter; bittet; duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; häftig; häftigt; händigt; knipslug; knipslugt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; listig; listigt; rakbladsvass; rakbladsvasst; skarpsinnigt; skickligt; slipat; uppretad; uppretat; vilt; våldsam; våldsamt
de canto afilado skarp; skarpt
despierto intensivt; skarp; skarpt; vass; vasst användbar; användbart; begåvad; beräknande; borttappad; borttappat; duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; förlorad; försvunnen; försvunnet; het; hett; händigt; klokt; kunnig; kunnigt; mycket upptaget med; skickligt; slugt; smart; upphetsatt; uppriktig; upptagen; upptaget; vaken; vaket
en punto skarp; skarpt; skärande; spetsigt
enfilado skarp; skarpt; skärande; spetsigt
especializado en skarp; skarpeggad; skarpeggat; skarpt; vasst riktad; tillägnad
estridente genomträngande; gällt; skarp; skarpt argt; bister; bitter; bittet; braskandet; bullersam; bullersamt; butter; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; gapig; genomträngande; grannt; gällt; häftig; häftigt; högljudd; obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt; prålig; pråligt; skrikigt; skränig; skränigt; uppretad; uppretat; vilt; våldsam; våldsamt
fino skarp; skarpt; skärande; spetsigt delikat; generös; generöst; gracil; gracilt; graciös; graciöst; grasil; grasilt; hårfin; jämnt; lent; liten; litet; ljuvlig; ljuvligt; lugn; lugnt; mager; magert; mild; milt; skinntorrt; slankt; slät; slätt; smalt; smäcker; smäckert; subtilt; sött; tunt; utmärglad; utmärglat
ingenioso intensivt; skarp; skarpt; vass; vasst användbar; användbart; begåvad; behändig; behändigt; beräknad; beräknande; duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; intelligent; klok; klokt; knipslug; knipslugt; kreativ; kreativt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; listig; listigt; skarpsinnigt; skickligt; slipat; slug; slugt; smart; uppriktig
mentalmente vivo intensivt; skarp; skarpt; vass; vasst
mordaz skarp; skarpt; spetsigt argt; bister; bitande; bitter; bittet; butter; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; häftig; häftigt; rakbladsvass; rakbladsvasst; sarkastisk; sarkastiskt; skärande; uppretad; uppretat; vilt; våldsam; våldsamt
nítido skarp; skarpt; skärande; spetsigt glasklar; glasklart; kristallklart; rakbladsvass; rakbladsvasst
perspicaz intensivt; skarp; skarpt; vass; vasst begåvad; fort; intelligent; klipsk; klok; klokt; klyftigt; rakbladsvass; rakbladsvasst; skickligt; slug; smart
picante pigg; piggt; retandet; skarp; skarpt; stimulerande smak hett; kryddat; kryddig; kryddigt; kryddstark; kryddstarkt; kått; rakbladsvass; rakbladsvasst; sexigt; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; smärtsam; smärtsamt; starkt kryddat; stingande; tänd; tänt; upphetsad; upphetsande; upphetsat; vågande
preciso skarp; skarpt ackurat; duktig; duktigt; exakt; försiktigt; helt riktig; hårfin; hårfint; kvick; kvickt; noggrann; noggrannt; nödvändigtvis; omsorgsfull; omsorgsfullt; omtänksamt; precis; precist; riktig; riktigt; skarpsinnigt; skonsam; skonsamt; slipat; varsam; varsamt
puntiagudo intensivt; skarp; skarpt; skärande; spetsigt; vass; vasst duktig; duktigt; kinkig; kinkigt; kvick; kvickt; lång och jänglig; långt och jängligt; rakbladsvass; rakbladsvasst; skarpsinnigt; slipat; spetsig; spetsigt; spinkigt; spretig; spretigt; uthungrad; vass; vasst
sabroso skarp; stimulerande smak jämn; jämt; lent; smidig; smidigt
sagaz skarp; skarpt duktig; duktigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat
vivo intensivt; skarp; skarpt; vass; vasst befriad; befriat; begåvad; beräknande; beräknandet; bitter; bittet; blommigt; dynamisk; dynamiskt; elakt; energiskt; falsk; falskt; fin; fint; färgstark; färgstarkt; förbittrat; glad; glatt; godlynt; godmodig; godmodigt; het; hett; häftig; häftigt; klar; klart; klok; klokt; klyftigt; levande; listig; listigt; livlig; livligt; mycket upptaget med; osläckt; prydd med blommor; prydligt; prytt med blommor; skickligt; slug; slugt; smart; upphetsatt; upptagen; upptaget; vilt; våldsam; våldsamt
áspero skarp; skarpt; skärande; spetsigt duktig; duktigt; egensinnig; egensinnigt; genomträngande; grovt; gällt; hest; hårdnackad; hårdnackat; ihållande; ihållandet; knöligt; krass; krasst; kvick; kvickt; kärt; kärv; motspänstigt; obstinat; ojämn; ojämnt; ojämt; rakbladsvass; rakbladsvasst; ; råt; skarpsinnigt; skrovlig; skrovligt; slipat; sträng; strängt; svag; svagt; svårt; vekt

Synonyms for "skarp":


Wiktionary Übersetzungen für skarp:


Cross Translation:
FromToVia
skarp sagaz; perspicaz; agudo acute — sensitive
skarp afilado; filoso sharp — able to cut easily
skarp agrio sharp — having an intense, acrid flavour
skarp agudo sharp — intense and sudden (of pain)
skarp picante spicy — tangy or pungent
skarp agudo; afilado scherp — goed snijdend
skarp agrio aigre — Qui a une saveur acide et amère provoquant un sentiment désagréable.
skarp agudo; afilado aigu — Qui a un aspect pointu, tranchant, voire déchirer.
skarp afilado coupant — Qui couper.
skarp afilado; agudo; acerbo; acre; sutil; chistoso; ocurrente; ingenioso; fino findélié, menu, mince ou étroit.
skarp incisivo incisif — Qui couper ou qui est propre à couper.
skarp agudo; acerbo; acre mordant — didact|fr Qui mordre.
skarp afilado; agudo perçant — Qui percer, qui pénétrer.
skarp picante piquant — Qui piquer.
skarp afilado; agudo; puntiagudo pointu — Qui se termine en pointe
skarp afilado; agudo pénétrant — Qui pénétrer.
skarp afilado; agudo saillant — Qui avancer, qui sortir en dehors.
skarp vivo vif — Qui est en vie.
skarp acre; agrio; amargo âcre — Qui a quelque chose de piquant et d’irritant.
skarp áspero âpre — Qui, par sa rudesse ou son âcreté, produit une sensation désagréable aux organes du toucher, de l’ouïe ou du goût.

Verwandte Übersetzungen für skarp