Schwedisch

Detailübersetzungen für synförmåga (Schwedisch) ins Spanisch

synförmåga:

synförmåga [-en] Nomen

  1. synförmåga (syn)
    la visión; la perspectiva; el entendimiento; la discernimiento; la comprensión; la interpretación; la opinión; la posición; la versión; el punto de vista; la versiones; la opiniones; la interpretaciones; el modo de ver; la toma de posición

Übersetzung Matrix für synförmåga:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
comprensión syn; synförmåga förstånd; hjärnan; insikt; intelligens; omdöme; samförstånd; sinnelag; själ; tankesätt; urskiljningsförmåga; överenskommelse
discernimiento syn; synförmåga begrepp; föstånd; igenkännelighet; insikt; intelligens; omdöme; skarpsynthet; urskiljningsförmåga
entendimiento syn; synförmåga begrepp; förstånd; förståndsgåvor; föstånd; grupparbete; hjärnan; insikt; intellekt; intelligens; klarhet; mental förmåga; mental kapacitet; omdöme; samförstånd; samstämmighet; sinnelag; själ; skärpa; tankesätt; urskiljningsförmåga; överensstämmelse
interpretaciones syn; synförmåga förklaring
interpretación syn; synförmåga efterhärmning; förklaring; imitation; läsning; tankesätt; tolkning; tydning; uppklarning; version
modo de ver syn; synförmåga mening; syn; synpunkt; synsätt; sätt att se; tankesätt; uppfattning; åsikt
opiniones syn; synförmåga
opinión syn; synförmåga artikulation; artikulering; citat; dom; ellips; föreställning; förstånd; hjärnan; idé; inblick; insikt; intelligens; intryck; kommentar; mening; omdöme; rådgivande församling; sinnelag; själ; ståndpunkt; syn; tal; tanke; tankesätt; uppfattning; urskiljningsförmåga; utlåtande; uttal; uttalande; uttryck; vision; yttrande; åsikt; åsiktsförklaring; övertygelse
perspectiva syn; synförmåga förhoppning; förväntan; förväntning; hopp; mening; panorama; syn; synpunkt; uppfattning; utblick; utsikt; utsiktspunkt; vy; åsikt
posición syn; synförmåga attityd; läge; mening; ort; plats; position; ställning; ståndpunkt; synpunkt; uppfattning; åsikt
punto de vista syn; synförmåga föreställning; idé; inblick; intryck; mening; ståndpunkt; syn; synpunkt; tanke; tankesätt; uppfattning; vision; åsikt; övertygelse
toma de posición syn; synförmåga position; ställning; ståndpunkt; syn; åsikt; övertygelse
versiones syn; synförmåga förklaring
versión syn; synförmåga förklaring; läsning; rapport; släppa; version
visión syn; synförmåga drömbild; förmåga att se; illusion; inbillning; konkretion; kungörande; luftspegling; närmande; offentliggörande; publicering; publikation; självbedrägeri; skugga; spöke; spöklik uppenbarelse; synlig bild; tankesätt; villfarelse; åskådliggörande

Wiktionary Übersetzungen für synförmåga:


Cross Translation:
FromToVia
synförmåga visión; vista sight — ability to see

Verwandte Übersetzungen für synförmåga