Schwedisch

Detailübersetzungen für tal (Schwedisch) ins Spanisch

tal:

tal [-ett] Nomen

 1. tal
  la palabra
 2. tal
  el discurso
 3. tal (nummer; siffra)
  el número; la cifra
 4. tal (artikulation; artikulering)
  la articulación; el acuerdo; el juicio; la sentencia; la resolución; el criterio; la decisión; la opinión
 5. tal (föredrag)
  la disertación; el discurso; el recital; el modo de hablar; la conferencia; el habla; el encabezamiento
 6. tal (deklamation; talarkonst)
  el discurso; la ejecución; la conferencia; el discursos; la disertación; la dicción; la declamación

Übersetzung Matrix für tal:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
acuerdo artikulation; artikulering; tal affär; allians; arrangemang; avtal; dekret; dom; fastställande; förklaring; jämlikhet; kommunal; kontrakt; medgivande; nybygge; pakt; påpud; samförstånd; samstämmighet; samtycke; tillstånd; union; uppgörelse; överenskommande; överenskommelse; överensstämmelse
articulación artikulation; artikulering; tal avdelning; expression; fog; förklaring; illustration; klargörande; medlem; penis; sektion; skarv; snopp; uppklarning; uttal; uttryck
cifra nummer; siffra; tal antal; dos; kode; mängd; nummer; siffra
conferencia deklamation; föredrag; tal; talarkonst deklamation; fördrag; föredrag; hålla ett fördrag; konferens; kongress; möte; prolog; recitation; rådplägning; samling; sammankomst; solistuppförande; solistuppträdande; symposium; träff; uppläsning; överläggning
criterio artikulation; artikulering; tal citat; dom; fana; insikt; kriterium; norm; omdöme; rättesnöre; standar; urskiljningsförmåga; utlåtande; villkor
decisión artikulation; artikulering; tal avgörande; beslut; beslutsamhet; bestämdhet; dekret; dom; föresats; förklaring; mått; påpud
declamación deklamation; tal; talarkonst deklamation; deklamerande konst; föredrag; uppläsning
dicción deklamation; tal; talarkonst föredrag; hålla ett fördrag; vältalad
discurso deklamation; föredrag; tal; talarkonst deklamation; essä; föredrag; högtidligt tal; oration; prolog; recitation; solistuppförande; solistuppträdande; uppläsning; uppsats
discursos deklamation; tal; talarkonst föredrag
disertación deklamation; föredrag; tal; talarkonst deklamation; dissertation; essä; föredrag; prolog; recitation; solistuppförande; solistuppträdande; uppläsning; uppsats
ejecución deklamation; tal; talarkonst barnlek; föredrag; hålla ett fördrag; lek; lekande; realiserande; spel; utförande; verkställande
encabezamiento föredrag; tal förstånd; hjärnan; hjärnskål; huvudrubrik; intelligens; prolog; rubrik; scoutledare; sinnelag; själ; tankesätt
habla föredrag; tal prat; prolog; rykte; skvaller; språk; talförmåga
juicio artikulation; artikulering; tal dom; förhandling; intellekt; mening; mål; omdöme; process; prolog; rättegång; ståndpunkt; syn; tankesätt; uppskatning; utlåtande; uttal; värdering; åsikt; övertygelse
modo de hablar föredrag; tal prolog; språk; språkmässigt; vältalad
número nummer; siffra; tal antal; betug; dos; grad; mängd; nummer; nummerpresentation; poäng; siffra
opinión artikulation; artikulering; tal citat; dom; ellips; föreställning; förstånd; hjärnan; idé; inblick; insikt; intelligens; intryck; kommentar; mening; omdöme; rådgivande församling; sinnelag; själ; ståndpunkt; syn; synförmåga; tanke; tankesätt; uppfattning; urskiljningsförmåga; utlåtande; uttal; uttalande; uttryck; vision; yttrande; åsikt; åsiktsförklaring; övertygelse
palabra tal guldklimp; kommentar; prolog; språk; uttalande; uttryck; word; yttrande; åsiktsförklaring
recital föredrag; tal deklamation; föredrag; konsert; musikföreställning; prolog; recitation; solistuppförande; solistuppträdande; uppläsning
resolución artikulation; artikulering; tal beslut; beslutsamhet; dekret; föresats; förklaring; mått; nybygge; påpud; resolution; resolver; uppgörelse; upplösning; uttalande
sentencia artikulation; artikulering; tal aphorism; citat; dekret; dom; expression; fördömelse; förordning; omdöme; påbud; retoriskt uttryck; utlåtande; uttal; uttryck

Synonyms for "tal":


Wiktionary Übersetzungen für tal:


Cross Translation:
FromToVia
tal número number — abstract entity
tal habla speech — vocal communication
tal discurso speech — an oration, session of speaking
tal discurso RedeAnsprache, Vortrag vor anderen Personen
tal número ZahlQuantität (das Wieviel), numerischer Wert
tal número aantal — een telbare hoeveelheid

Verwandte Übersetzungen für tal