Schwedisch

Detailübersetzungen für uppklarning (Schwedisch) ins Spanisch

uppklarning:

uppklarning [-en] Nomen

  1. uppklarning
    la explicación; la aclaración; el aviso; el esclarecimiento; la exposición; la certificación; la articulación; la interpretación; la motivación; la pronunciación; la notificación; la dilucidación; el comentario; la enunciación

Übersetzung Matrix für uppklarning:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aclaración uppklarning förklaring; klarna upp; kunskapsöverföring; tankegång; tolkning; tydning
articulación uppklarning artikulation; artikulering; avdelning; expression; fog; förklaring; illustration; klargörande; medlem; penis; sektion; skarv; snopp; tal; uttal; uttryck
aviso uppklarning PM; dekret; förklaring; förmaning; kungörelse; meddelande; nyhet; påminnelse; påpud; råd; tillkännagivande; tillrättavisning; upplysning; varning
certificación uppklarning autentisk förklaring; fri lejd; lejdbrev; passerbrev; slut svar; uttal
comentario uppklarning anteckning; förklarande not; förklaring; kommentar; kommentera; kritik; reportage; uppmärka
dilucidación uppklarning kunskapsöverföring
enunciación uppklarning förklaring; illustration; klargörande
esclarecimiento uppklarning förstånd; hjärnan; intelligens; klarna upp; kunskapsöverföring; sinnelag; själ; tankesätt
explicación uppklarning bas; expression; fri lejd; förklaring; grund; grundförutsättning; kunskapsöverföring; lejdbrev; motiv; orsak; passerbrev; startpunkt; tankegång; tolkning; tydning; uttal; uttryck
exposición uppklarning exposition; expression; föreställning; show; tidmätning; uppvisning; utställning; uttal; uttryck; visningsdag; öppethusdag
interpretación uppklarning efterhärmning; förklaring; imitation; läsning; syn; synförmåga; tankesätt; tolkning; tydning; version
motivación uppklarning bas; grund; grundförutsättning; motiv; orsak; startpunkt
notificación uppklarning anspråk; avisering; deklaration; dekret; förklaring; kungörande; kungörelse; meddelande; nyhet; offentliggörande; proklamering; publicering; publikation; påpud; tillkännagivande; upplysning
pronunciación uppklarning expression; förklaring; illustration; klargörande; uttal; uttryck