Schwedisch

Detailübersetzungen für uppriktig (Schwedisch) ins Spanisch

uppriktig:

uppriktig Adjektiv

 1. uppriktig (sant; sann; ärligt; uppriktigt)
  sincero
 2. uppriktig (ärligt; öppen; öppet; uppriktigt)
  sincero; honesto; correcto; íntegro; honrado
 3. uppriktig (uppriktigt)
  honesto; recto; íntegro; intachable
 4. uppriktig (klokt; användbar; användbart)
  despierto; sabio; experto; astuto; genial; ingenioso; talentoso; perito; espabilado; inventivo; sabihondo
 5. uppriktig (uppriktigt; öppet)
 6. uppriktig (rättfram; ärligt)
  abierto; franco; sin rodeos
 7. uppriktig (öppen; klart; klar; )

Übersetzung Matrix für uppriktig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
claro klarhet; lysförmåga
experto expert; fackman; kännare; sakkunnig; specialist
franco franc
honesto rättighets person
honrado rättighets person
perito expert; sakkunnig; specialist
recto ändtarm
sabio akademiker; professor; vetenskaplig
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abierto frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet artigt; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; hövisk; höviskt; offentlig; offentligt; ofördomsfull; ofördomsfullt; olåst; rak; rakt; sprängd; upplåst; vänlig; vänligt; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; åtkommlig; åtkommligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
abiertamente frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt artigt; eftertänksam; eftertänksamt; frankt; hövisk; höviskt; kontemplativt; rak; rakt; rent ut; utan krus; vänlig; vänligt; ärlig; ärligt; öppen; öppet; öppnad; öppnat
astuto användbar; användbart; klokt; uppriktig begåvad; beräknad; beräknande; elakt; enfärgad; enfärgat; enkeltfärgat; falsk; falskt; fräscht; jämnt; knipslug; knipslugt; lent; listig; listigt; lugn; lugnt; mild; milt; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; outnyttjat; oöppnad; oöppnat; skarpsinnigt; skarpt; skickligt; skärpt; slug; slugt; slät; slätt; smart; spetsig; spetsigt; tom; tomt; vass; vasst
claramente frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frankt; rak; rakt; rent ut; utan krus; ärligt; öppen; öppet
claro frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt avbördad; avbördat; avlastat; bara; begripbart; begriplig; begripligt; belysande; blekt; duktig; duktigt; enkel; enkelt; fattbar; fattbart; frankt; förklarande; förklarandet; förståbarr; förståelig; förståeligt; förstående; förståendet; förtydligad; förtydligat; igenomträngd; igenomträngt; klar; klargjord; klargjort; klarläggandet; klarnat; klart; kvick; kvickt; ljus; ljust; lysande; lättad; lättat; molnfritt; naturligtvis; oblandat; ofelbart; oförblommerat; oförfalskad; oförfalskat; osminkad; osminkat; otvedydig; otvedydigt; otvekbart; otvetydig; otvetydigt; precis; pur; purt; på pricken; rak; rakt; ren; rent; skarpsinnigt; slipat; tydlig; tydligt; uppenbar; uppenbart; urtvättad; utforskad; utforskat; utgrundat; äkta; ärligt; öppen; öppet
con franqueza frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frank; frankt; rak; rakt; rättfram; rättframt; ärligt; öppen; öppet
con visir abierto uppriktig; uppriktigt; öppet
correcto uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artig; artigt; civiliserad; civiliserat; elegant; felfri; felfritt; hövligt; korrekt; medborgerlig; medborgerligt; netto; oblandat; ofelbart; oförfalskad; oförfalskat; oklanderligt; ordentligt; ordninsgssam; ordninsgssamt; passande; passandet; perfekt; prydlig; prydligt; pur; purt; ren; rent; respektabel; respektabelt; riktig; riktigt; rätt skick; rättvis; rättvist; smakfullt; sporstligt; stilig; städat; syndfri; syndfritt; vara bekannt med; världsligt; ärlig; ärligt
despierto användbar; användbart; klokt; uppriktig begåvad; beräknande; borttappad; borttappat; duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; förlorad; försvunnen; försvunnet; het; hett; händigt; intensivt; kunnig; kunnigt; mycket upptaget med; skarp; skarpt; skickligt; slugt; smart; upphetsatt; upptagen; upptaget; vaken; vaket; vass; vasst
directamente frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frispråkig; frispråkigt
espabilado användbar; användbart; klokt; uppriktig beräknad; duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; listig; listigt; rakbladsvass; rakbladsvasst; skarpt; skickligt; skärpt; slug; slugt; vass; vasst
experto användbar; användbart; klokt; uppriktig behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duglig; dugligt; duktig; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfarenhet; erfaret; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; i stånd till; kapabelt; kunnig; kunnigt; mäktigt; sakkunnig; skickligt; vant
francamente frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt bara; burdus; elak; elakt; frank; frankt; idel; idelt; låg; lågt; nedrigt; oförfalskad; oförfalskat; ont; precis; pur; purt; på pricken; rak; rakt; rent; rent ut; rättfram; rättframt; trubbigt; utan krus; vanlig; vanligt; ärlig; ärligt; öppen; öppet
franco rättfram; uppriktig; ärligt frakt betald; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; kostnadsfri; ofördomsfull; ofördomsfullt; ohindrad; rak; rakt; utan betalning; ärlig; ärligt; öppen; öppet
genial användbar; användbart; klokt; uppriktig briljant; exellent; förstklassigt; lysande; perfekt
honesto uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artig; artigt; bekomma; bra uppfostrad; bra uppfostrat; civiliserad; civiliserat; fantastiskt; gediget; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; härligt; hövligt; i själ och hjärta; klyftig; klyftigt; medborgerlig; medborgerligt; pålitlig; pålitligt; ren; rent; respektabel; respektabelt; rättskaffens; rättvis; rättvist; solid; solitt; sporstligt; sunt; säkert; underbar; underbart; utmärkt; världsligt; ärbart; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt
honrado uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet aktansvärd; aktansvärt; artig; artigt; civiliserad; civiliserat; eftertänksam; eftertänksamt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; hövligt; kontemplativt; lojal; lojalt; medborgerlig; medborgerligt; ren; rent; respektabel; respektabelt; rättvis; rättvist; sporstligt; trofast; troget; världsligt; ärbart; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt
ingenioso användbar; användbart; klokt; uppriktig begåvad; behändig; behändigt; beräknad; beräknande; duktig; duktigt; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; intelligent; intensivt; klok; klokt; knipslug; knipslugt; kreativ; kreativt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; listig; listigt; skarp; skarpsinnigt; skarpt; skickligt; slipat; slug; slugt; smart; vass; vasst
intachable uppriktig; uppriktigt felfri; felfritt; fläckfri; fläckfritt; korrekt; kysk; kyskt; obefläckat; ofelbart; oklanderligt; rent; syndfri; syndfritt
inventivo användbar; användbart; klokt; uppriktig behändig; behändigt; kreativ; kreativt; skapande; skapandet
perito användbar; användbart; klokt; uppriktig behändig; behändighet; behändigt; bra; duktig; duktigt; erfarenhet; kapabelt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; slipat
recto uppriktig; uppriktigt hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; klart; omedelbar; omedelbart; snörrät; tydligt; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt
sabihondo användbar; användbart; klokt; uppriktig begåvad; begåvat; fyndigt; förståndig; klokt; kvick; kvickt; pedantisk; pedantiskt; talangfull; talangfullt
sabio användbar; användbart; klokt; uppriktig akademisk; akademiskt; begåvad; begåvat; beläst; bildad; djup; djupt; fyndigt; förståndig; innerligt; klokt; kvick; kvickt; lärt; smart; talangfull; talangfullt; universitetsutbildat; ytterst
sin disimulo uppriktig; uppriktigt; öppet
sin reserva frimodig; frimodigt; klar; klart; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; öppen; öppenhjärtigt frankt; rak; rakt; ärligt; öppen; öppet
sin rodeos rättfram; uppriktig; ärligt burdus; frankt; frispråkig; frispråkigt; rak; rakt; rakt fram; rakt på sak; rent ut; trubbigt; utan omvägar; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppet
sincero genuin; sann; sant; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet djup; djupt känd; djupt känt; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; förtrolig; förtroligt; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; hjärtlig; hjärtligt; innerlig; innerligt; intim; intimt; rak; rakt; rättvis; rättvist; sporstligt; uppriktigt; välmenat; ärlig; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
talentoso användbar; användbart; klokt; uppriktig duktig; duktigt; erfarenhet; fingerfärdig; fingerfärdigt; händigt; kunnig; kunnigt; kvick; kvickt; skarpsinnigt; skickligt; slipat; talang
íntegro uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet felfri; felfritt; fruktansvärt; fräscht; hel; helt; intakt; nytt; oanvänd; oanvänt; oavkortad; oavkortat; oerhörd; oerhört; orörd; orört; oskadat; oskadd; oskatt; oskuldsfullt; oöppnad; oöppnat; ren; rent; ärlig; ärligt

Synonyms for "uppriktig":


Wiktionary Übersetzungen für uppriktig:


Cross Translation:
FromToVia
uppriktig franco candid — straightforward, open and sincere
uppriktig sincero sincere — earnest
uppriktig íntegro aufrechtaufrichtig, unverfälscht, authentisch
uppriktig franco; acendrado; sincero aufrichtigehrlich, einfühlsam sein
uppriktig verdadero; veraz ehrlich — der Wahrheit und Wirklichkeit entsprechend; nicht lügen oder täuschen
uppriktig franco franc — Libre de ses mouvements et de son action, en opposition au statut d’esclave ou de serf. Telle fut d’ailleurs l’origine du nom de la monnaie dont la création a été liée au recouvrement de la liberté du roi de France, w|Jean II le Bon.
uppriktig sincero; sincera sincère — Qui est franc, véridique, qui dit ce qu’il penser, ce qu’il sentir réellement.