Übersicht
Schwedisch nach Spanisch:   mehr Daten
 1. utbildat:
 2. utbilda:
 3. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für utbildat (Schwedisch) ins Spanisch

utbildat:


Übersetzung Matrix für utbildat:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
autorizado auktoriserad person; behörig person
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
autorizado auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; legitimerat; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten
calificado auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat behändighet; bra; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfaret; kapabelt; kunnig; kunnigt; kvalificerad; kvalificerat; sakkunnig
competente auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat behändighet; beprövad; beprövatd; bra; duglig; dugligt; duktigt; effektiv; effektivt; erfaren; erfarenhet; erfaret; i stånd till; kapabelt; kunnig; kunnigt; mäktigt; sakkunnig; vant
justificado auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; lagligt; legitim; legitimerat; legitimt; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten; övertygande
legítimo auktoriserat; kompetent; skickligt; tränat; utbildad; utbildat; övad; övat auktoriserad; auktoriserat; bara; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; laglig; lagligt; legalt; legitim; legitimerat; legitimt; oförfalskad; precis; på pricken; resonabelt; rättfärdig; rättfärdigt; rättmätig; rättmätigt; tillerkänt rätten; välgrundad; välgrundat; övertygande

utbildat form of utbilda:

utbilda Verb (utbildar, utbildade, utbildat)

 1. utbilda (lära; undervisa)
 2. utbilda (träna; lära; uppöva)

Konjugationen für utbilda:

presens
 1. utbildar
 2. utbildar
 3. utbildar
 4. utbildar
 5. utbildar
 6. utbildar
imperfekt
 1. utbildade
 2. utbildade
 3. utbildade
 4. utbildade
 5. utbildade
 6. utbildade
framtid 1
 1. kommer att utbilda
 2. kommer att utbilda
 3. kommer att utbilda
 4. kommer att utbilda
 5. kommer att utbilda
 6. kommer att utbilda
framtid 2
 1. skall utbilda
 2. skall utbilda
 3. skall utbilda
 4. skall utbilda
 5. skall utbilda
 6. skall utbilda
conditional
 1. skulle utbilda
 2. skulle utbilda
 3. skulle utbilda
 4. skulle utbilda
 5. skulle utbilda
 6. skulle utbilda
perfekt particip
 1. har utbildat
 2. har utbildat
 3. har utbildat
 4. har utbildat
 5. har utbildat
 6. har utbildat
imperfekt particip
 1. hade utbildat
 2. hade utbildat
 3. hade utbildat
 4. hade utbildat
 5. hade utbildat
 6. hade utbildat
blandad
 1. utbilda!
 2. utbilda!
 3. utbildad
 4. utbildande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für utbilda:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
enseñar lärande
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
adiestrar lära; träna; uppöva; utbilda träna; öva
amaestrar lära; träna; uppöva; utbilda
domar lära; träna; uppöva; utbilda dressera; tama
domesticar lära; träna; uppöva; utbilda dressera; tama
educar lära; undervisa; utbilda bibringa; föda; handleda; instruera; lära; lära ut; träna; undervisa; utveckla; öva
enseñar lära; undervisa; utbilda frambringa; framträda; förevisa; handleda; härröra; hålla sig underrättad; instruera; lära; lära sig; presentera; producera; stiga upp; studera; sätta fram för visning; ta fram; träna; undervisa; uppkomma; uppstå; utställa; visa; öva
entrenar lära; träna; uppöva; utbilda
formar lära; undervisa; utbilda anordna; anpassa; arrangera; avslå; avvisa; designa; forma; handleda; initiera; installera; instruera; justera; knåda; konstruera; modellera; nerrösta; ordna; organisera; påbörja; sammanställa; skapa; starta; sätta igång; sätta ihop; tillsätta; träna; undervisa; uppfinna; öva
reanimar lära; undervisa; utbilda bringa till sans; få att kvickna till

Synonyms for "utbilda":


Wiktionary Übersetzungen für utbilda:


Cross Translation:
FromToVia
utbilda instruir; educar educate — to instruct or train