Schwedisch

Detailübersetzungen für hett (Schwedisch) ins Französisch

hett:


Übersetzung Matrix für hett:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
alerte alarm; avisering; larmsignal; nödrop
dégourdi klipsk; listig
excitant droger
vexé stött
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
brûlant varm
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chaud varm
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
agité het; hett; upphetsatt fladdrigt; för full hals; hektisk; hektiskt; hoppig; hoppigt; högljutt; högt; med hög röst; orolig; oroligt; otåligt; rastlös; rastlöst; tumultartad; tumultartat; turbulent; upphetsad; upphetsat; uppjagat
alerte het; hett; upphetsatt energiskt; glad; glatt; kvickt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; modern; modernt; mycket upptaget med; smart; snabb; snabbt; upptagen; upptaget; vaken; vaket; vitalt
ardemment eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat brinnandet; brännande; eldig; eldigt; glödande; glödandet; het; hetsigt; innerligt; intensiv; intensivt; livlig; livligt; lysande
ardent eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; kått; passionerat; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat brinnandet; brännande; eldande; eldig; eldigt; glödande; glödandet; het; hetsigt; innerligt; intensiv; intensivt; livlig; livligt; lysande; strålande
avec ferveur eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat brinnandet; brännande; eldig; eldigt; glödande; glödandet; het; hetsigt; innerligt; intensiv; intensivt; livlig; livligt; lysande
brûlant eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; kått; passionerat; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat brännande; brännhet; eldande; inflammerad; kvav; kvavt; lysande; rörande; sensationellt; spännande; stekhet; strålande
chaleureuse hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat hjärtligt; vänlig; vänligt
chaleureusement hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat hjärtligt; vänlig; vänligt
chaleureux hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat hjärtligt; vänlig; vänligt
chaud hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat kvav; kvavt; skarp; stimulerande smak
chaudement hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat
chauffé het; hett; upphetsatt febrig; febrigt; nervös; nervöst; uppvärmd; uppvärmt
d'une manière agitée het; hett; upphetsatt fladdrigt; irriterat; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; störd; stört; tumultartad; tumultartat; turbulent
dégourdi het; hett; upphetsatt begåvad; beräknande; beräknandet; listig; listigt; skickligt; slugt; smart
enflammé eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat antänd; antänt; brännande; eldfängt; eldig; eldigt; entusiastisk; entusiastiskt; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt; livlig; livligt; lysande; passionerad; passionerat
excitant hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat eggandte; erotisk; erotiskt; framkallande; framkallandet; lockande; sexigt; sporrande; sporrandet; torr; torrt; upphetsande
excité het; hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat; upphetsatt eldfängt; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt; lidelsefullt; passionerad; passionerat; uppagiterad; uppagiterat; uppeggat; upphetsad; upphetsat; upprört
fougueusement eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat obalanserat; obehärskad; obehärskat; oregerlig; oregerligt
fougueux eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat brinnandet; glödande; glödandet; het; innerligt; intensiv; intensivt; obalanserat; obehärskad; obehärskat; obetänksamt; oregerlig; oregerligt; stormig; stormigt; tanklös; tanklöst; våghalsig; våghalsigt; våldsam
hardiment het; hett; upphetsatt djärv; djärvt; dristig; dristigt; frimodig; frimodigt; heroisk; heroiskt; hjältemodigt; käckt; modig; modigt; vågande
irrité het; hett; upphetsatt arg; argt; bister; bitter; bittet; butter; buttert; fräsande; förargad; förargat; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; irriterat; knarrigt; missnöj7; missnöjd; på dåligt humör; störd; stört; stött; sur; surt; uppretad; uppretat; vresig; vresigt
lascif hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat liderlig; liderligt; oanständig; oanständigt; otuktigt; vällustigt
lascive hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat
lascivement hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat
lubrique hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat liderlig; liderligt; oanständig; oanständigt; otuktigt; sexigt; sinnligt retande; upphetsande; vällustigt
passionnant hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat sexigt; spännande; upphetsande; värmande
passionné eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; kått; passionerat; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat besatt; brinnandet; brännande; eldig; eldigt; entusiastisk; entusiastiskt; fanatiskt; fascinerad; fascinerat; glödande; glödandet; het; hetsig; hetsigt; innerligt; intensiv; intensivt; lidelsefullt; livlig; livligt; lysande; manisk; maniskt; passionerad; passionerat; skarp; skarpt; spetsigt; stormig; stormigt; våldsam
passionnément eldigt; het; hett; ivrig; ivrigt; passionerat brinnandet; glödande; glödandet; het; hetsig; hetsigt; innerligt; intensiv; intensivt; lidelsefullt; passionerad; passionerat
sensuel hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat erotisk; erotiskt; lockande; lysten; obscen; sensuell; sensuellt; sinnligt; vällustig
vexé het; hett; upphetsatt förolämpad; irriterad; irriterat; missnöjd; störd; stört; stött
vif het; hett; upphetsatt bitter; bittert; bländande; chic; chict; dynamisk; dynamiskt; energiskt; fashionabel; fashionabelt; fin; fint; folkilskt; fort; glad; glatt; häftig; häftigt; hård; hårt; ilsken; ilsket; innerlig; innerligt; intelligent; intensiv; intensivt; kraftfullt; kraftig; kraftigt; kvickt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; massiv; massivt; modern; modernt; moralisk; mycket upptaget med; osläckt; prydligt; skarp; skarpt; smart; snabb; snabbt; spetsigt; spänstigt; stark; starkt; stormig; stormigt; trendig; trendigt; upptagen; upptaget; vaken; vaket; vass; vasst; vildsint; vilt; vital; vitalt; våldsam; våldsamt
échauffé het; hett; upphetsatt brännande; eldig; eldigt; febrig; febrigt; hetsigt; irriterat; livlig; livligt; nervös; nervöst; störd; stört
énergiquement het; hett; upphetsatt avgörande; avgörandet; dynamisk; dynamiskt; energisk; energiskt; innerlig; innerligt; kraftigt; livlig; livligt; vaken; vaket
éveillé het; hett; upphetsatt begåvad; begåvat; fort; intelligent; intensivt; klok; klokt; skarp; skarpt; skickligt; smart; talangfull; talangfullt; vass; vasst

Synonyms for "hett":


Verwandte Übersetzungen für hett