Schwedisch

Detailübersetzungen für kinkigt (Schwedisch) ins Französisch

kinkigt:


Übersetzung Matrix für kinkigt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
boudeur sura ansikten; sura miner
grincheux gnidare; grubblare; snålvarg; sura ansikten; sura miner; våt täcke
grognon grinvarg; surkart
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
agacé kinkigt; knarrigt; nyckfull; nyckfullt; retlig; retligt irriterad
boudeur grinigt; kinkigt; retlig; snorkig; snorkigt klagande
d'un air boudeur grinigt; kinkigt; retlig; snorkig; snorkigt
d'un ton traînard gnällig; gnälligt; irriterad; kinkigt; knarrigt; retligt; vresig; vresigt butter; buttert; klagande; knarrigt; vresig; vresigt
de mauvaise humeur kinkig; kinkigt; knarrigt; vresig; vresigt butter; buttert; fräsande; inte överenskommande; knarrigt; missnöj7; på dåligt humör; sur; surt; vresig; vresigt
effilé kinkig; kinkigt; spinkigt; spretig; spretigt fransig; fransigt; magert; smal; smalt
en boudant grinigt; kinkigt; retlig; snorkig; snorkigt klagande
fluet kinkig; kinkigt; spinkigt; spretig; spretigt delikat; fattig; fattigt; mager; magert; skinntorrt; tunt; utmärglad; utmärglat
grincheuse gnällig; gnälligt; irriterad; kinkigt; knarrigt; retligt; vresig; vresigt butter; buttert; förargad; klagande; klagandet; knarrigt; knorrandet; knotande; knotandet; muttrandet; ond; rasande; surande; surandet; upprörd; vresig; vresigt
grincheux gnällig; gnälligt; irriterad; kinkigt; knarrigt; retligt; vresig; vresigt butter; buttert; förargad; klagande; klagandet; knarrigt; knorrandet; knotande; knotandet; lätt sårad; lätt sårat; missnöj7; missnöjd; muttrandet; ond; på dåligt humör; rasande; sur; surande; surandet; surmulet; surt; tvär; tvärt; upprörd; vara på dåligt humör; vresig; vresigt
grognon gnällig; gnälligt; irriterad; kinkigt; knarrigt; retligt; vresig; vresigt butter; buttert; klagande; klagandet; knarrig; knarrigt; knorrandet; knotande; knotandet; lätt sårad; lätt sårat; muttrandet; på dåligt humör; surande; surandet; vara på dåligt humör; vresig; vresigt
grondeur gnällig; gnälligt; irriterad; kinkigt; knarrigt; retligt; vresig; vresigt butter; buttert; knarrigt; lätt sårad; lätt sårat; vresig; vresigt
hargneux kinkigt; knarrigt; nyckfull; nyckfullt; retlig; retligt argt; bråkig; bråkigt; förargad; förbannat; förbittrat; förtrytsam; förtrytsamt; harmset; ilsken; ilsket; irriterat; jätte arg; jätte argt; kärt; kärv; missnöj7; missnöjd; ond; rasande; stött; sur; surt; uppretad; uppretat; upprörd; vara på dåligt humör; vara överhängande; vresigt
irascible gnällig; gnälligt; irriterad; kinkigt; knarrigt; nyckfull; nyckfullt; retlig; retligt; vresig; vresigt butter; buttert; fräsande; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt; irriterat; knarrigt; känslig; känsligt; lätt irriterad; lätt irriterat; lätt sårad; lätt sårat; på dåligt humör; stött; vresig; vresigt
maigre kinkig; kinkigt; spinkigt; spretig; spretigt benig; drabbad av fattighet; enstaka; fattig; fattigt; fettfri; fettfritt; ; förtorkad; förtorkat; grasil; grasilt; härjad; knapert; liten; litet; lumpig; lumpigt; mager; magert; schabbigt; skadat av torka; skinntorrt; slankt; smalt; smäcker; smäckert; stirrande; torr; torrt; tunt; utmärglad; utmärglat; uttorkat
maussade gnällig; gnälligt; irriterad; kinkigt; knarrigt; retligt; vresig; vresigt apatisk; apatiskt; bedrövat; butter; buttert; deprimerat; dyster; dystert; klagande; klagandet; knarrigt; knorrandet; knotande; knotandet; ledsen; likgiltig; likgiltigt; livlös; livlöst; låg; lågt; missmodig; missmodigt; modfälld; modlös; modlöst; muttrandet; nedslagt; nedstämd; nere; nerslagen; nerslaget; oanimerat; otröstlig; otröstligt; pessimistisk; på dåligt humör; slött; surande; surandet; tröstlöst; vresig; vresigt
mince kinkig; kinkigt; spinkigt; spretig; spretigt delikat; fattig; fattigt; förtorkad; förtorkat; grasil; grasilt; knapert; liten; litet; mager; magert; skadat av torka; skinntorrt; slankt; smal; smalt; smäcker; smäckert; torr; torrt; tunt; utmärglad; utmärglat; uttorkat
renfrogné gnällig; gnälligt; irriterad; kinkigt; knarrigt; retligt; vresig; vresigt klagande; klagandet; knorrandet; knotande; knotandet; muttrandet; surande; surandet
élancé kinkig; kinkigt; spinkigt; spretig; spretigt delikat; slyngelaktig; slyngelaktigt