Schwedisch

Detailübersetzungen für lik ett barn (Schwedisch) ins Französisch

lik ett barn:

lik ett barn Adjektiv

  1. lik ett barn (likt ett barn; barnsligt)

Übersetzung Matrix für lik ett barn:

ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
comme un enfant barnsligt; lik ett barn; likt ett barn barnslig; barnsligt; lätt; pojkaktigt; som barn
d'enfant barnsligt; lik ett barn; likt ett barn barnslig; barnsligt; infantilt; lätt; som barn
d'une façon enfantine barnsligt; lik ett barn; likt ett barn lätt; som barn
en bon enfant barnsligt; lik ett barn; likt ett barn lätt; som barn
enfantin barnsligt; lik ett barn; likt ett barn barnslig; barnsligt; infantilt; lätt; pojkaktigt; som barn
infantile barnsligt; lik ett barn; likt ett barn barnslig; barnsligt; infantilt; naiv; naivt; pojkaktigt
ingénu barnsligt; lik ett barn; likt ett barn lätt; naiv; naivt; oförvitlig; oförvitligt; okonstlad; okonstlat; oskuldsfullt; oskyldig; oskyldigt
naïf barnsligt; lik ett barn; likt ett barn barnslig; barnsligt; enfaldig; enfaldigt; infantilt; lätt; lättlurad; lättlurat; lättroget; naiv; naivt; okonstlad; okonstlat; oskyldig; som barn
naïvement barnsligt; lik ett barn; likt ett barn barnslig; barnsligt; enfaldig; enfaldigt; infantilt; lätt; lättlurad; lättlurat; lättroget; naiv; naivt; oskyldig; som barn
puéril barnsligt; lik ett barn; likt ett barn barnslig; barnsligt; infantilt; lätt; pojkaktigt; svimma av
puérilement barnsligt; lik ett barn; likt ett barn barnslig; barnsligt; infantilt; lätt; pojkaktigt

Verwandte Übersetzungen für lik ett barn