Schwedisch

Detailübersetzungen für orolig (Schwedisch) ins Französisch

orolig:

orolig Nomen

  1. orolig (ängslig)
    le désordre; la discorde

Übersetzung Matrix für orolig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
actif aktiv röst; möbler och husgeråd; tillgång
discorde orolig; ängslig brottning; disharmoni; dispyt; gräl; irrgång; kamp; kontrovers; labyrint; meningskiljaktighet; meningskiljaktlighet; meningsskiljaktighet; missbelåtenhet; misshag; misshällighet; missnöjdhet; missnöje; missämja; motsättning; obehag; obehaglighet; oenighet; ordstrid; otillfredsställelse; skiljaktlighet; strid; tvedräkt
désordre orolig; ängslig anarki; bråte; försillning; förskingring; förvirring; hela faderullan; ihop blandat; irrgång; kaos; klabbet; labyrint; oordentlighet; oordning; oreda; oregelbundenhet; rasket; regellöshet; röra; störning; upprörande
nerveux neurotiker
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
actif fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst aktiv -t; arbetsam; arbetsamt; arbetssam; arbetssamt; avgörande; avgörandet; dynamisk; dynamiskt; energiskt; flitig; flitigt; företagsamt; hårt arbetande; idog; idogt; ihärdig; ihärdigt; livlig; livligt; nitiskt; snabbt uppträdande; strävsamt; träget
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
affairé fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst arbetssam; arbetssamt; flitig; flitigt; företagsamt
agité fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst fladdrigt; för full hals; hektisk; hektiskt; het; hett; hoppig; hoppigt; högljutt; högt; med hög röst; oroligt; otåligt; rastlös; rastlöst; tumultartad; tumultartat; turbulent; upphetsad; upphetsat; upphetsatt; uppjagat
animé fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst arbetssam; arbetssamt; dynamisk; dynamiskt; energiskt; entusiastisk; flitig; flitigt; företagsamt; glad; glatt; högljudd; högljutt; levande; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; ljudligt; munter; muntert; mycket upptaget med; skrikig; skrikigt; upptagen; upptaget; vitalt
avec inquiétude orolig; oroligt
d'une manière agitée fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst het; hett; irriterat; oroligt; störd; stört; tumultartad; tumultartat; turbulent; upphetsatt
inquiet orolig; oroligt misstänksam; misstänksamt; nervös; nervöst; oroad; oroligt; rädd; ängslig; ängsligt
inquiète orolig; oroligt
nerveuse fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst
nerveux fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst fladdrigt; hoppig; hoppigt; nervös; nervöst; otåligt; rastlös; rastlöst; upphetsad; upphetsat; uppjagat; ängsligt
remuant fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst dynamisk; dynamiskt; energiskt; glad; glatt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; mycket upptaget med; sprattlande; sprattlandet; upptagen; upptaget; vitalt
sans arrêt orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst
sans relâche fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst evigt; evinnerlig; evinnerligt; jämt; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; ständig; ständigt
sans repos fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst
soucieux orolig; oroligt bekymrad; oroad; rädd; ängsligt
toujours en mouvement orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst
turbulent fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst fladdrigt; glad; glatt; hoppig; hoppigt; högljudd; högljutt; lekful; lekfult; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livligt; ljudligt; mycket upptaget med; oroligt; otåligt; rastlös; rastlöst; skrikig; skrikigt; tumultartad; tumultartat; turbulent; upptagen; upptaget; vitalt; översvallande

Synonyms for "orolig":


Wiktionary Übersetzungen für orolig:


Cross Translation:
FromToVia
orolig anxieux anxious — full of anxiety
orolig en détresse; accablé distressed — anxious or uneasy
orolig dérangé; perturbé; bouleversé; remué upset — of a stomach
orolig préoccupé besorgt — um Hilfe und Unterstützung bemüht, voller Sorge

Verwandte Übersetzungen für orolig