Schwedisch

Detailübersetzungen für oroligt (Schwedisch) ins Französisch

oroligt:


Übersetzung Matrix für oroligt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
actif aktiv röst; möbler och husgeråd; tillgång
anxieux grubblare
nerveux neurotiker
pessimiste grubblare; pessimist
timoré fegis; mes
tourmenté grubblare
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
actif fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst aktiv -t; arbetsam; arbetsamt; arbetssam; arbetssamt; avgörande; avgörandet; dynamisk; dynamiskt; energiskt; flitig; flitigt; företagsamt; hårt arbetande; idog; idogt; ihärdig; ihärdigt; livlig; livligt; nitiskt; snabbt uppträdande; strävsamt; träget
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
affairé fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst arbetssam; arbetssamt; flitig; flitigt; företagsamt
agité fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; tumultartad; tumultartat; turbulent fladdrigt; för full hals; hektisk; hektiskt; het; hett; hoppig; hoppigt; högljutt; högt; med hög röst; otåligt; rastlös; rastlöst; upphetsad; upphetsat; upphetsatt; uppjagat
animé fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst arbetssam; arbetssamt; dynamisk; dynamiskt; energiskt; entusiastisk; flitig; flitigt; företagsamt; glad; glatt; högljudd; högljutt; levande; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; ljudligt; munter; muntert; mycket upptaget med; skrikig; skrikigt; upptagen; upptaget; vitalt
anxieux oroligt; rädd; skraj
apeuré oroligt; rädd; skraj
avec inquiétude orolig; oroligt
craintif oroligt; rädd; skraj blygt; nervös; nervöst; tillbakadragen; tillbakadraget; ängsligt
craintivement oroligt; rädd; skraj nervös; nervöst; ängsligt
d'une manière agitée fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; tumultartad; tumultartat; turbulent het; hett; irriterat; störd; stört; upphetsatt
inquiet nervös; nervöst; orolig; oroligt; ängslig; ängsligt misstänksam; misstänksamt; oroad; rädd; ängsligt
inquiète orolig; oroligt
mouvementé oroligt; tumultartad; tumultartat; turbulent emotionellt; känslig; känsligt; tillgjort
nerveuse fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst
nerveux fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst fladdrigt; hoppig; hoppigt; nervös; nervöst; otåligt; rastlös; rastlöst; upphetsad; upphetsat; uppjagat; ängsligt
peiné nervös; nervöst; oroligt; ängslig; ängsligt besvärad; besvärat; pinsam; pinsamt
pessimiste nervös; nervöst; oroligt; ängslig; ängsligt bedrövat; deprimerat; låg; lågt; missmodig; missmodigt; modfälld; modlös; modlöst; nedslagt; nedstämd; nere; nerslagen; nerslaget; otröstlig; otröstligt; pessimistisk; tröstlöst
peureusement oroligt; rädd; skraj nervös; nervöst; ängsligt
peureux oroligt; rädd; skraj nervös; nervöst; ängsligt
remuant fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst dynamisk; dynamiskt; energiskt; glad; glatt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; mycket upptaget med; sprattlande; sprattlandet; upptagen; upptaget; vitalt
sans arrêt orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst
sans relâche fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst evigt; evinnerlig; evinnerligt; jämt; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; ständig; ständigt
sans repos fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst
soucieux orolig; oroligt bekymrad; oroad; rädd; ängsligt
timoré oroligt; rädd; skraj blygt; nervös; nervöst; tillbakadragen; ängsligt
torturé nervös; nervöst; oroligt; ängslig; ängsligt
toujours en mouvement orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst
tourmenté nervös; nervöst; oroligt; ängslig; ängsligt
turbulent fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; tumultartad; tumultartat; turbulent fladdrigt; glad; glatt; hoppig; hoppigt; högljudd; högljutt; lekful; lekfult; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livligt; ljudligt; mycket upptaget med; otåligt; rastlös; rastlöst; skrikig; skrikigt; upptagen; upptaget; vitalt; översvallande

Verwandte Übersetzungen für oroligt