Schwedisch

Detailübersetzungen für rastlös (Schwedisch) ins Französisch

rastlös:


Übersetzung Matrix für rastlös:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
actif aktiv röst; möbler och husgeråd; tillgång
nerveux neurotiker
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
actif fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst aktiv -t; arbetsam; arbetsamt; arbetssam; arbetssamt; avgörande; avgörandet; dynamisk; dynamiskt; energiskt; flitig; flitigt; företagsamt; hårt arbetande; idog; idogt; ihärdig; ihärdigt; livlig; livligt; nitiskt; snabbt uppträdande; strävsamt; träget
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
affairé fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst arbetssam; arbetssamt; flitig; flitigt; företagsamt
agité fladdrigt; hoppig; hoppigt; orolig; oroligt; otåligt; rastlös; rastlöst för full hals; hektisk; hektiskt; het; hett; högljutt; högt; med hög röst; oroligt; tumultartad; tumultartat; turbulent; upphetsad; upphetsat; upphetsatt; uppjagat
animé fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst arbetssam; arbetssamt; dynamisk; dynamiskt; energiskt; entusiastisk; flitig; flitigt; företagsamt; glad; glatt; högljudd; högljutt; levande; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; ljudligt; munter; muntert; mycket upptaget med; skrikig; skrikigt; upptagen; upptaget; vitalt
d'une manière agitée fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst het; hett; irriterat; oroligt; störd; stört; tumultartad; tumultartat; turbulent; upphetsatt
impatient fladdrigt; hoppig; hoppigt; otåligt; rastlös; rastlöst otålig; otåligt
nerveuse fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst
nerveux fladdrigt; hoppig; hoppigt; orolig; oroligt; otåligt; rastlös; rastlöst nervös; nervöst; upphetsad; upphetsat; uppjagat; ängsligt
remuant fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst dynamisk; dynamiskt; energiskt; glad; glatt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; mycket upptaget med; sprattlande; sprattlandet; upptagen; upptaget; vitalt
sans arrêt orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst
sans relâche fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst evigt; evinnerlig; evinnerligt; jämt; kontinuerlig; kontinuerligt; oavbruten; oavbrutet; ständig; ständigt
sans repos fladdrigt; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst
toujours en mouvement orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; rolöst
turbulent fladdrigt; hoppig; hoppigt; orolig; oroligt; otåligt; rastlös; rastlöst glad; glatt; högljudd; högljutt; lekful; lekfult; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livligt; ljudligt; mycket upptaget med; oroligt; skrikig; skrikigt; tumultartad; tumultartat; turbulent; upptagen; upptaget; vitalt; översvallande

Synonyms for "rastlös":