Schwedisch

Detailübersetzungen für störd (Schwedisch) ins Französisch

störd:


störd form of störa:

störa Verb (stör, störde, stört)

 1. störa (enervera)
  déranger; perturber; interrompre; troubler; gêner; brouiller; irriter; fâcher; mettre en colère
  • déranger Verb (dérange, déranges, dérangeons, dérangez, )
  • perturber Verb (perturbe, perturbes, perturbons, perturbez, )
  • interrompre Verb (interromps, interrompt, interrompons, interrompez, )
  • troubler Verb (trouble, troubles, troublons, troublez, )
  • gêner Verb (gêne, gênes, gênons, gênez, )
  • brouiller Verb (brouille, brouilles, brouillons, brouillez, )
  • irriter Verb (irrite, irrites, irritons, irritez, )
  • fâcher Verb (fâche, fâches, fâchons, fâchez, )
 2. störa (förorsaka omak; besvära)
  déranger; importuner
  • déranger Verb (dérange, déranges, dérangeons, dérangez, )
  • importuner Verb (importune, importunes, importunons, importunez, )
 3. störa (irritera; reta; förarga)
  énerver; irriter; agacer; piquer; s'irriter
  • énerver Verb (énerve, énerves, énervons, énervez, )
  • irriter Verb (irrite, irrites, irritons, irritez, )
  • agacer Verb (agace, agaces, agaçons, agacez, )
  • piquer Verb (pique, piques, piquons, piquez, )
  • s'irriter Verb
 4. störa (oroa; fräta)
  peiner; trimer; se casser la tête; ruminer
  • peiner Verb (peine, peines, peinons, peinez, )
  • trimer Verb (trime, trimes, trimons, trimez, )
  • ruminer Verb (rumine, rumines, ruminons, ruminez, )

Konjugationen für störa:

presens
 1. stör
 2. stör
 3. stör
 4. stör
 5. stör
 6. stör
imperfekt
 1. störde
 2. störde
 3. störde
 4. störde
 5. störde
 6. störde
framtid 1
 1. kommer att störa
 2. kommer att störa
 3. kommer att störa
 4. kommer att störa
 5. kommer att störa
 6. kommer att störa
framtid 2
 1. skall störa
 2. skall störa
 3. skall störa
 4. skall störa
 5. skall störa
 6. skall störa
conditional
 1. skulle störa
 2. skulle störa
 3. skulle störa
 4. skulle störa
 5. skulle störa
 6. skulle störa
perfekt particip
 1. har stört
 2. har stört
 3. har stört
 4. har stört
 5. har stört
 6. har stört
imperfekt particip
 1. hade stört
 2. hade stört
 3. hade stört
 4. hade stört
 5. hade stört
 6. hade stört
blandad
 1. stör!
 2. stör!
 3. störd
 4. störande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für störa:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
agacer förarga; irritera; reta; störa besvära; blåsa upp; jäkta; oroa; plåga; tjata; trakassera; underblåsa
brouiller enervera; störa kärna; misslyckas; röra om; ställa till; trassla
déranger besvära; enervera; förorsaka omak; störa blockera; förhindra; hejda; hindra; hämma; jäkta; motarbeta; omöjliggöra; oroa
fâcher enervera; störa
gêner enervera; störa blockera; förhindra; göra omöjlig; ha något på hjärtat; hejda; hindra; hämma; jäkta; motarbeta; omöjliggöra; oroa; vara generad
importuner besvära; förorsaka omak; störa belasta; besvära; betunga; jäkta; oroa; plåga; trakassera
interrompre enervera; störa avbryta; blockera; föra till ett slut; hindra; skilja; splittra; söndra; täppa till
irriter enervera; förarga; irritera; reta; störa förstöra; raspa; riva; sabotera; skära; söndersmula; tjata
mettre en colère enervera; störa
peiner fräta; oroa; störa arbeta hårt; arbeta som en slav; jobba ihjäl sig; jobba natt och dag; slava; slita och släpa; träla
perturber enervera; störa
piquer förarga; irritera; reta; störa bita; egga; ertappa; festa; fira; fräta på; fånga; gnaga; gå och tigga; injicera; knycka; knycka bort; nypa; rafsa åt sig; raspa; riva; rycka; rycka till sig; skära; smickra; sno; snylta; sticka; stinga; stjäla; söndersmula; ta ifrån; tigga; uppväcka; väcka till liv
ruminer fräta; oroa; störa fundera; grubbla; idissla; ruva; tugga om; tycka; tänka
s'irriter förarga; irritera; reta; störa förarga sig på; vara förargad
se casser la tête fräta; oroa; störa fundera; grubbla; gå omkring och sura; reta sig på; tänka; vara retlig; vara vid retligt lynne
trimer fräta; oroa; störa arbeta hårt; jobba ihjäl sig; jobba natt och dag
troubler enervera; störa besvära; fördunkla; genera
énerver förarga; irritera; reta; störa agna; blåsa upp; enervera; locka; underblåsa
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
interrompre göra uppehåll

Synonyms for "störa":


Wiktionary Übersetzungen für störa:


Cross Translation:
FromToVia
störa déranger disturb — confuse or irritate
störa gêner behindern — stören, an etwas hindern, von etwas abhalten
störa déranger; incommoder inkommodierenin Österreich noch gebräuchlich, veraltend: belästigen, stören, jemandem Unannehmlichkeiten oder Mühe bereiten; „verunbequemen“
störa déranger stören — jemanden bei etwas belästigen, von etwas ablenken, einen Vorgang hemmen, ein Vorhaben hemmen, ärgerlicherweise aufhalten

Verwandte Übersetzungen für störd