Schwedisch

Detailübersetzungen für stött (Schwedisch) ins Französisch

stött:

stött Nomen

 1. stött
  l'offensé; le vexé

Übersetzung Matrix für stött:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
offensé stött
sensible fattbarhet; förnimbarhet; uppfattbarhet
vexé stött
énervé neurotiker
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
contrarié förtrutet; irriterat; stött; sårad; sårat missnöj7; sur; surt
de mauvais poil irriterat; stött
excitable irriterat; stött känslig; känsligt; lätt irriterad; lätt irriterat; lätt sårad; lätt sårat
hargneux förbittrat; förtrytsam; förtrytsamt; harmset; irriterat; stött argt; bråkig; bråkigt; förargad; förbannat; ilsken; ilsket; jätte arg; jätte argt; kinkigt; knarrigt; kärt; kärv; missnöj7; missnöjd; nyckfull; nyckfullt; ond; rasande; retlig; retligt; sur; surt; uppretad; uppretat; upprörd; vara på dåligt humör; vara överhängande; vresigt
irascible irriterat; stött butter; buttert; fräsande; gnällig; gnälligt; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt; irriterad; kinkigt; knarrigt; känslig; känsligt; lätt irriterad; lätt irriterat; lätt sårad; lätt sårat; nyckfull; nyckfullt; på dåligt humör; retlig; retligt; vresig; vresigt
irritable irriterat; stött hetlevrat; hetsig; hetsigt; känslig; känsligt; lätt irriterad; lätt irriterat; lätt sårad; lätt sårat; lättstött; uppretad; uppretat
irrité irriterat; stött arg; argt; bister; bitter; bittet; butter; buttert; fräsande; förargad; förargat; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; het; hett; irriterat; knarrigt; missnöj7; missnöjd; på dåligt humör; störd; stört; sur; surt; upphetsatt; uppretad; uppretat; vresig; vresigt
offensé berört; förolämpad; förolämpat; rörd; rört; stöttat
sensible irriterat; stött djup; djupt; emotionell; emotionellt; gripbart; konkret; känslig; känsligt; lätt irriterad; lätt irriterat; lätt sårad; lätt sårat; lättstött; lättsårad; lättsårat; mottaglig; mottagligt; sensuell; sensuellt; sinnligt; svaghjärtad; åtkommlig; åtkommligt; ömtålig; ömtåligt
susceptible irriterat; stött klent; känsligt; lätt sårad; lätt sårat; lättstött; mottaglig; mottagligt; skral; skralt; skröpligt; svag; svagt; ynklig; ynkligt; åtkommlig; åtkommligt
touché au vif förtrutet; irriterat; stött; sårad; sårat berört; rörd; rört
vexé irriterat; stött förolämpad; het; hett; irriterad; irriterat; missnöjd; störd; stört; upphetsatt
à prendre avec des pincettes irriterat; stött
énervé irriterat; stött ansträngd; ansträngt; irriterat; spänt; störd; stört; uppagiterad; uppagiterat; uppeggat; upphetsad; upphetsat; uppjagat; upprört

Synonyms for "stött":


stöta:

stöta Verb (stöter, stötte, stött)

 1. stöta (knuffa; pressa; skjuta; puffa)
  pousser; bousculer
  • pousser Verb (pousse, pousses, poussons, poussez, )
  • bousculer Verb (bouscule, bouscules, bousculons, bousculez, )
 2. stöta (smocka till; jabba; sticka)
 3. stöta (slå; träffa)
  saisir; attaquer
  • saisir Verb (saisis, saisit, saisissons, saisissez, )
  • attaquer Verb (attaque, attaques, attaquons, attaquez, )
 4. stöta
  contusionner
  • contusionner Verb (contusionne, contusionnes, contusionnons, contusionnez, )

Konjugationen für stöta:

presens
 1. stöter
 2. stöter
 3. stöter
 4. stöter
 5. stöter
 6. stöter
imperfekt
 1. stötte
 2. stötte
 3. stötte
 4. stötte
 5. stötte
 6. stötte
framtid 1
 1. kommer att stöta
 2. kommer att stöta
 3. kommer att stöta
 4. kommer att stöta
 5. kommer att stöta
 6. kommer att stöta
framtid 2
 1. skall stöta
 2. skall stöta
 3. skall stöta
 4. skall stöta
 5. skall stöta
 6. skall stöta
conditional
 1. skulle stöta
 2. skulle stöta
 3. skulle stöta
 4. skulle stöta
 5. skulle stöta
 6. skulle stöta
perfekt particip
 1. har stött
 2. har stött
 3. har stött
 4. har stött
 5. har stött
 6. har stött
imperfekt particip
 1. hade stött
 2. hade stött
 3. hade stött
 4. hade stött
 5. hade stött
 6. hade stött
blandad
 1. stöt!
 2. stöt!
 3. stött
 4. stötande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für stöta:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
attaquer slå; stöta; träffa anfalla; angripa; antaga; attackera; bekämpa; belägra; bestrida; skada; storma; strida; ta in; ta på sig; ta upp; tävla; överfalla
bousculer knuffa; pressa; puffa; skjuta; stöta genomsöka; putta av; rota; skjuta bort; slå omkull; snoka; springa nedför; stöta omkull; vända upp och ned på
contusionner stöta
donner un bourrade à jabba; smocka till; sticka; stöta
donner un coup de coude à jabba; smocka till; sticka; stöta
pousser knuffa; pressa; puffa; skjuta; stöta avskräcka; driva; driva på; fermentera; florera; flytta på sig; flytta undan; fortsätta; föra framåt; fösa; fösa framåt; gro; gå vidare; ha framgång; ha sitt ursprung i; hjälpa fram; härstamma från; insistera; knuffa; knuffa vidare; knuffa öppen; komma ur frö; kärna; köra vidare; maka på sig; odla; pussa; pussa på; röra om; skaka om; skjuta; skjuta i höjden; skjutsa; skuffa; stöta till; trivas; trycka upp; tränga framåt; tränga på; trängas mot; tvinga; tvinga upp; undergå fermentation; uppröra; utgå från; utvecklas; växa; växa upp; våldföra
saisir slå; stöta; träffa angripa; arrestera; begripa; beslagta; fascinera; fatta; fatta tag i; frappera; fängsla; få tag i; få tag på; fånga; fånga på vägen; förstå; greppa; gripa; gripa om; gripa tag i; göra klart för sig; hålla fast; hålla i; inse; kedja; kedja fast; konfiskera; lägga vantarna på; motta; mottaga; omsluta med händerna; se igenom; servera sig själv; slå; ta; ta fast; ta fasta på; ta tag i; tillfångata; titta igenom; överväldigad av

Synonyms for "stöta":


Wiktionary Übersetzungen für stöta:

stöta
verb
 1. empêcher d’être vu.
 2. Faire pression contre quelqu’un ou contre quelque chose, pour le déplacer ou l’ôter de sa place.
 3. Heurter un rocher, faire naufrage

Cross Translation:
FromToVia
stöta tomber sur come on — to meet

stött form of stödja:

stödja Verb (stöder, stödde, stött)

 1. stödja (hjälpa; ge bistånd; assistera)
  aider; assister; prêter son aide; tendre la main; seconder; rendre service; secourir; être au service de; venir en aide de; servir; dépanner; être utile à; être serviable; soigner; montrer de l'obligeance
  • aider Verb (aide, aides, aidons, aidez, )
  • assister Verb (assiste, assistes, assistons, assistez, )
  • seconder Verb (seconde, secondes, secondons, secondez, )
  • secourir Verb (secours, secourt, secourons, secourez, )
  • servir Verb (sers, sert, servons, servez, )
  • dépanner Verb (dépanne, dépannes, dépannons, dépannez, )
  • soigner Verb (soigne, soignes, soignons, soignez, )
 2. stödja (subsidiera; subventionera)
  subventionner
  • subventionner Verb (subventionne, subventionnes, subventionnons, subventionnez, )
 3. stödja (bära; understödja)
  soutenir; appuyer; porter; fortifier; étayer; épauler; étançonner; porter avec effort
  • soutenir Verb (soutiens, soutient, soutenons, soutenez, )
  • appuyer Verb (appuie, appuies, appuyons, appuyez, )
  • porter Verb (porte, portes, portons, portez, )
  • fortifier Verb (fortifie, fortifies, fortifions, fortifiez, )
  • étayer Verb (étaie, étaies, étayons, étayez, )
  • épauler Verb (épaule, épaules, épaulons, épaulez, )
  • étançonner Verb (étançonne, étançonnes, étançonnons, étançonnez, )

Konjugationen für stödja:

presens
 1. stöder
 2. stöder
 3. stöder
 4. stöder
 5. stöder
 6. stöder
imperfekt
 1. stödde
 2. stödde
 3. stödde
 4. stödde
 5. stödde
 6. stödde
framtid 1
 1. kommer att stödja
 2. kommer att stödja
 3. kommer att stödja
 4. kommer att stödja
 5. kommer att stödja
 6. kommer att stödja
framtid 2
 1. skall stödja
 2. skall stödja
 3. skall stödja
 4. skall stödja
 5. skall stödja
 6. skall stödja
conditional
 1. skulle stödja
 2. skulle stödja
 3. skulle stödja
 4. skulle stödja
 5. skulle stödja
 6. skulle stödja
perfekt particip
 1. har stött
 2. har stött
 3. har stött
 4. har stött
 5. har stött
 6. har stött
imperfekt particip
 1. hade stött
 2. hade stött
 3. hade stött
 4. hade stött
 5. hade stött
 6. hade stött
blandad
 1. stöd!
 2. stöd!
 3. stödd
 4. stödende
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für stödja:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
soutenir hänga på; vara fäst vid
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aider assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja assistera; bistå; hjälpa; hjälpa fram; hjälpa till; hjälpa vidare; lugna; samarbeta; träda i stället för någon; trösta; vara hjälpsam; vara medmänsklig mot; vara till hjälp
appuyer bära; stödja; understödja backa upp; basera; buckla in; hålla med; klämma; knacka; krama; lugna; nypa; proppa; rekommendera; råda; samarbeta; stödja sig mot; stödja sig på; stötta; trycka in; trösta; utse; vila på
assister assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja assistera; begåva; bistå; förläna; hjälpa; hjälpa vidare; utrusta; vara hjälpsam; vara till hjälp
dépanner assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja godgöra; iståndsätta; laga; reparera; träda i stället för någon; återställa
fortifier bära; stödja; understödja bli starkare; förstärkas; intensifieras; konsolidera; proppa; stärka; stärkas; stötta
montrer de l'obligeance assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja
porter bära; stödja; understödja anstifta; avsända; bära; bära bort; bära upp; draga; föra; föra bort; förorsaka; ge; ha på sig; orsaka; porta; portera; skicka; släpa; sända; ta bort; tilldela; tillfoga; utlösa; överlämna; överräcka
porter avec effort bära; stödja; understödja bära; draga; släpa
prêter son aide assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja
rendre service assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja glädja; göra någon glad; träda i stället för någon; vara medmänsklig mot
seconder assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja bistå; hjälpa; vara hjälpsam; vara till hjälp
secourir assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja bistå; hjälpa; träda i stället för någon; vara medmänsklig mot
servir assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja agera som; bete sig som; dela ut; distribuera; duka upp; finnas till hands; fungera som; förse; hjälpa till; passa för; servera; skaffa; stå till tjänst; tillgodose; tjäna; utdela; utrusta; utspisa
soigner assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja behandla; bry sig om; sköta om; sköta om någon; ta hand om; ta hand om någon; vårda
soutenir bära; stödja; understödja backa upp; bekräfta; bestyrka; fördraga; ge stöd åt; hålla fram; hålla med; hålla upp; lida; lugna; låtsas; proppa; samarbeta; stå för; stötta; trösta; tåla; uthärda
subventionner stödja; subsidiera; subventionera
tendre la main assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja träda i stället för någon; vara medmänsklig mot
venir en aide de assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja assistera; bistå; hjälpa; träda i stället för någon; vara medmänsklig mot
épauler bära; stödja; understödja proppa; stötta
étançonner bära; stödja; understödja
étayer bära; stödja; understödja proppa; stötta; understötta
être au service de assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja förse; hjälpa till; tillgodose; utrusta
être serviable assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja hjälpa; vara hjälpsam; vara till hjälp
être utile à assistera; ge bistånd; hjälpa; stödja förse; hjälpa till; tillgodose; utrusta

Synonyms for "stödja":


Wiktionary Übersetzungen für stödja:

stödja
verb
 1. appuyer d’un côté pour soutenir.
 2. placer contre quelque chose.
 3. Porter, supporter, maintenir. (Sens général).

Cross Translation:
FromToVia
stödja aider; assister assist — help
stödja approuver; soutenir endorse — support
stödja soutenir support — to keep from falling
stödja soutenir support — to back a cause, party etc. mentally or with concrete aid
stödja soutenir unterstützen — (Zusammenarbeit) bei etwas helfen; etwas Hilfreiches hinzugeben