Schwedisch

Detailübersetzungen für tänt (Schwedisch) ins Französisch

tänt:

tänt Adjektiv

 1. tänt (sexuellt upphetsad; kått; upphetsad; )
  lubrique; brûlant; chaud; passionnant; excité; excitant; lascif; chaleureux; sensuel; chaleureuse; lascive; chaleureusement; lascivement; ardent; passionné; chaudement
 2. tänt (antänt; tänd)
  allumé
 3. tänt

Übersetzung Matrix für tänt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
excitant droger
exposé avhandling; berättelse; byggnadsplan; dogm; essä; fördrag; föredrag; förklaring; historia; illustration; klargörande; legend; läsart; myt; prolog; rapport; religiös doktrin; saga; skrift; stadskarta; stadsplan; tankesätt; troslära; uppsats; version
éclairé strålkastare
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
brûlant varm
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chaud varm
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
allumé antänt; tänd; tänt brännande; eldande; strålande
ardent hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat brinnandet; brännande; eldande; eldig; eldigt; glödande; glödandet; het; hetsigt; hett; innerligt; intensiv; intensivt; ivrig; ivrigt; livlig; livligt; lysande; passionerat; strålande
brûlant hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat brännande; brännhet; eldande; eldigt; het; hett; inflammerad; ivrig; ivrigt; kvav; kvavt; lysande; passionerat; rörande; sensationellt; spännande; stekhet; strålande
chaleureuse hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat hjärtligt; vänlig; vänligt
chaleureusement hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat hjärtligt; vänlig; vänligt
chaleureux hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat hjärtligt; vänlig; vänligt
chaud hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat kvav; kvavt; skarp; stimulerande smak
chaudement hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat
dévalisé tänt rånad
excitant hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat eggandte; erotisk; erotiskt; framkallande; framkallandet; lockande; sexigt; sporrande; sporrandet; torr; torrt; upphetsande
excité hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat eldfängt; het; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt; hett; lidelsefullt; passionerad; passionerat; uppagiterad; uppagiterat; uppeggat; upphetsad; upphetsat; upphetsatt; upprört
exposé tänt klargjord; klargjort; uppklarad; uppklarat; upplåst; öppnad; öppnat
lascif hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat liderlig; liderligt; oanständig; oanständigt; otuktigt; vällustigt
lascive hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat
lascivement hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat
lubrique hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat liderlig; liderligt; oanständig; oanständigt; otuktigt; sexigt; sinnligt retande; upphetsande; vällustigt
mis en lumière tänt
passionnant hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat sexigt; spännande; upphetsande; värmande
passionné hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat besatt; brinnandet; brännande; eldig; eldigt; entusiastisk; entusiastiskt; fanatiskt; fascinerad; fascinerat; glödande; glödandet; het; hetsig; hetsigt; hett; innerligt; intensiv; intensivt; ivrig; ivrigt; lidelsefullt; livlig; livligt; lysande; manisk; maniskt; passionerad; passionerat; skarp; skarpt; spetsigt; stormig; stormigt; våldsam
résolu tänt beslutsamt; bestämd; bestämt; energiskt; fast besluten; fast beslutet; full av energi; klargjord; klargjort; kraftfullt; kraftig; kraftigt; livskraftig; livskraftigt; moralisk; orädd; resolut; självsäkerhet; spänstig; spänstigt; upplöst
sensuel hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat erotisk; erotiskt; lockande; lysten; obscen; sensuell; sensuellt; sinnligt; vällustig
éclairci tänt illustrerad; illustrerat; kastad ljus över; kastat ljus över; klargjord; klargjort; klarlagt; uppklarad; uppklarat; uppklarnat
éclairé tänt klargjord; klargjort

tänt form of tända:

tända Verb (tänder, tändde, tänt)

 1. tända
  allumer; faire brûler; mettre le feu à; flamber; s'enflammer; mettre feu à
  • allumer Verb (allume, allumes, allumons, allumez, )
  • flamber Verb (flambe, flambes, flambons, flambez, )
 2. tända
  allumer; faire du feu; brûler; flamber; s'enflammer; prendre feu; mettre feu à
  • allumer Verb (allume, allumes, allumons, allumez, )
  • brûler Verb (brûle, brûles, brûlons, brûlez, )
  • flamber Verb (flambe, flambes, flambons, flambez, )
 3. tända (upphetsa)
  exciter
  • exciter Verb (excite, excites, excitons, excitez, )

Konjugationen für tända:

presens
 1. tänder
 2. tänder
 3. tänder
 4. tänder
 5. tänder
 6. tänder
imperfekt
 1. tändde
 2. tändde
 3. tändde
 4. tändde
 5. tändde
 6. tändde
framtid 1
 1. kommer att tända
 2. kommer att tända
 3. kommer att tända
 4. kommer att tända
 5. kommer att tända
 6. kommer att tända
framtid 2
 1. skall tända
 2. skall tända
 3. skall tända
 4. skall tända
 5. skall tända
 6. skall tända
conditional
 1. skulle tända
 2. skulle tända
 3. skulle tända
 4. skulle tända
 5. skulle tända
 6. skulle tända
perfekt particip
 1. har tänt
 2. har tänt
 3. har tänt
 4. har tänt
 5. har tänt
 6. har tänt
imperfekt particip
 1. hade tänt
 2. hade tänt
 3. hade tänt
 4. hade tänt
 5. hade tänt
 6. hade tänt
blandad
 1. tänd!
 2. tänd!
 3. tändd
 4. tändande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für tända:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
brûler brinna ner
exciter motivation
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
allumer tända agna; brinna; brinna upp; egga; koppla in; koppla på; locka; lysa upp; slå på; sätta i eld; tutta eld; tända brasan; tända elden; tända på; uppväcka; väcka till liv
brûler tända använda upp; blossa; brinna; bränna; bränna ut; brännmärka; förbränna; förbränna till aska; kremera; laga; stå i ljusan låga; sveda
exciter tända; upphetsa agna; blåsa upp; driva; driva på; egga; egga upp; främja; ingiva mod; locka; motivera; påskynda; röra om; skjuta på; sköta elden; sporra; stimulera; underblåsa; uppmana; uppmuntra; uppväcka; väcka till liv
faire brûler tända
faire du feu tända brinna upp; sätta i eld; tända brasan; tända elden
flamber tända använda upp; brinna upp; brusa upp; bränna; flamdera; flamma; förbränna; lysa upp; låga; slå ut i låga; sveda; sätta i eld
mettre feu à tända brinna upp; sätta i eld; tända brasan; tända elden
mettre le feu à tända
prendre feu tända
s'enflammer tända brinna; brusa upp; fladdra; flamma upp; flämta; slå ut i låga; tutta eld

Wiktionary Übersetzungen für tända:


Cross Translation:
FromToVia
tända exciter heat — to arouse, to excite (sexually)
tända allumer kindle — to start (a fire)
tända exalter; inspirer; susciter kindle — to arouse
tända allumer light — to start (a fire)
tända commuter switch — To change (something) to the specified state using a switch
tända allumer anzündenetwas anzünden: etwas zum brennen bringen; etwas in Brand setzen
tända allumer einschaltenTechnik: ein Gerät in Betrieb nehmen

Verwandte Übersetzungen für tänt