Schwedisch

Detailübersetzungen für upphetsad (Schwedisch) ins Französisch

upphetsad:


Übersetzung Matrix für upphetsad:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
excitant droger
nerveux neurotiker
énervé neurotiker
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
brûlant varm
OtherVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
chaud varm
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
agité upphetsad; upphetsat; uppjagat fladdrigt; för full hals; hektisk; hektiskt; het; hett; hoppig; hoppigt; högljutt; högt; med hög röst; orolig; oroligt; otåligt; rastlös; rastlöst; tumultartad; tumultartat; turbulent; upphetsatt
ardent hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat brinnandet; brännande; eldande; eldig; eldigt; glödande; glödandet; het; hetsigt; hett; innerligt; intensiv; intensivt; ivrig; ivrigt; livlig; livligt; lysande; passionerat; strålande
avec précipitation upphetsad; upphetsat; uppjagat jäktad
brûlant hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat brännande; brännhet; eldande; eldigt; het; hett; inflammerad; ivrig; ivrigt; kvav; kvavt; lysande; passionerat; rörande; sensationellt; spännande; stekhet; strålande
chaleureuse hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat hjärtligt; vänlig; vänligt
chaleureusement hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat hjärtligt; vänlig; vänligt
chaleureux hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat hjärtligt; vänlig; vänligt
chaud hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat kvav; kvavt; skarp; stimulerande smak
chaudement hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat
exaspéré uppagiterad; uppagiterat; uppeggat; upphetsad; upphetsat; upprört arg; argt; förbannad; förbannat; ilsket; irriterad; irriterat; uppretad; uppretat; upprört; ursinnigt
excitant hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat eggandte; erotisk; erotiskt; framkallande; framkallandet; lockande; sexigt; sporrande; sporrandet; torr; torrt; upphetsande
excité hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; uppagiterad; uppagiterat; uppeggat; upphetsad; upphetsat; upprört eldfängt; het; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt; hett; lidelsefullt; passionerad; passionerat; upphetsatt
hâtif upphetsad; upphetsat; uppjagat hastig; hastigt; i ett huj; jäktad; snabb
hâtivement upphetsad; upphetsat; uppjagat hastig; hastigt; i ett huj; jäktad; snabb
lascif hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat liderlig; liderligt; oanständig; oanständigt; otuktigt; vällustigt
lascive hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat
lascivement hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat
lubrique hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat liderlig; liderligt; oanständig; oanständigt; otuktigt; sexigt; sinnligt retande; upphetsande; vällustigt
nerveusement upphetsad; upphetsat; uppjagat nervös; nervöst; ängsligt
nerveux upphetsad; upphetsat; uppjagat fladdrigt; hoppig; hoppigt; nervös; nervöst; orolig; oroligt; otåligt; rastlös; rastlöst; ängsligt
passionnant hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat sexigt; spännande; upphetsande; värmande
passionné hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat besatt; brinnandet; brännande; eldig; eldigt; entusiastisk; entusiastiskt; fanatiskt; fascinerad; fascinerat; glödande; glödandet; het; hetsig; hetsigt; hett; innerligt; intensiv; intensivt; ivrig; ivrigt; lidelsefullt; livlig; livligt; lysande; manisk; maniskt; passionerad; passionerat; skarp; skarpt; spetsigt; stormig; stormigt; våldsam
pourchassé uppagiterad; uppagiterat; uppeggat; upphetsad; upphetsat; upprört
pressé upphetsad; upphetsat; uppjagat allvarlig; allvarligt; hastig; hastigt; jäktad; nödvändig; nödvändigt; påskyndad; påskyndat; trängande; urkramad
précipitamment upphetsad; upphetsat; uppjagat brådstörtat; fort; från ingenstans; hastig; hastigt; i ett huj; jäktad; obetänksam; obetänksamt; plötslig; plötsligt; tanklös; tanklöst; våghalsig; våghalsigt; överilad; överilat
précipité upphetsad; upphetsat; uppjagat brådmogen; brådmoget; brådstörtat; förhastat; försnabbad; förtidig; förtidigt; jäktad; obetänksam; obetänksamt; tanklös; tanklöst; våghalsig; våghalsigt; överilad; överilat
sensuel hett; kått; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; upphetsad; upphetsat erotisk; erotiskt; lockande; lysten; obscen; sensuell; sensuellt; sinnligt; vällustig
à la hâte upphetsad; upphetsat; uppjagat flyktigt; i ett huj; jäktad; likgiltig; likgiltigt; mekaniskt; oengagerad; på nolltid; rutinmässig; rutinmässigt; snabb; snabbt; summarisk; summariskt; ytligt
énervé uppagiterad; uppagiterat; uppeggat; upphetsad; upphetsat; uppjagat; upprört ansträngd; ansträngt; irriterat; spänt; störd; stört; stött

Synonyms for "upphetsad":

  • exalterad

Wiktionary Übersetzungen für upphetsad:


Cross Translation:
FromToVia
upphetsad excité excited — having great enthusiasm

Verwandte Übersetzungen für upphetsad