Schwedisch

Detailübersetzungen für upphetsatt (Schwedisch) ins Französisch

upphetsatt:

upphetsatt Adjektiv

  1. upphetsatt (hett; het)
    excité; agité; échauffé; vif; énergiquement; vexé; éveillé; alerte; chauffé; dégourdi; hardiment; irrité; d'une manière agitée

Übersetzung Matrix für upphetsatt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
alerte alarm; avisering; larmsignal; nödrop
dégourdi klipsk; listig
vexé stött
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
agité het; hett; upphetsatt fladdrigt; för full hals; hektisk; hektiskt; hoppig; hoppigt; högljutt; högt; med hög röst; orolig; oroligt; otåligt; rastlös; rastlöst; tumultartad; tumultartat; turbulent; upphetsad; upphetsat; uppjagat
alerte het; hett; upphetsatt energiskt; glad; glatt; kvickt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; modern; modernt; mycket upptaget med; smart; snabb; snabbt; upptagen; upptaget; vaken; vaket; vitalt
chauffé het; hett; upphetsatt febrig; febrigt; nervös; nervöst; uppvärmd; uppvärmt
d'une manière agitée het; hett; upphetsatt fladdrigt; irriterat; orolig; oroligt; rastlös; rastlöst; störd; stört; tumultartad; tumultartat; turbulent
dégourdi het; hett; upphetsatt begåvad; beräknande; beräknandet; listig; listigt; skickligt; slugt; smart
excité het; hett; upphetsatt eldfängt; hetlevrad; hetlevrat; hetsig; hetsigt; hett; kått; lidelsefullt; passionerad; passionerat; sexuellt upphetsad; sexuellt upphetsat; tänd; tänt; uppagiterad; uppagiterat; uppeggat; upphetsad; upphetsat; upprört
hardiment het; hett; upphetsatt djärv; djärvt; dristig; dristigt; frimodig; frimodigt; heroisk; heroiskt; hjältemodigt; käckt; modig; modigt; vågande
irrité het; hett; upphetsatt arg; argt; bister; bitter; bittet; butter; buttert; fräsande; förargad; förargat; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; irriterat; knarrigt; missnöj7; missnöjd; på dåligt humör; störd; stört; stött; sur; surt; uppretad; uppretat; vresig; vresigt
vexé het; hett; upphetsatt förolämpad; irriterad; irriterat; missnöjd; störd; stört; stött
vif het; hett; upphetsatt bitter; bittert; bländande; chic; chict; dynamisk; dynamiskt; energiskt; fashionabel; fashionabelt; fin; fint; folkilskt; fort; glad; glatt; häftig; häftigt; hård; hårt; ilsken; ilsket; innerlig; innerligt; intelligent; intensiv; intensivt; kraftfullt; kraftig; kraftigt; kvickt; levnadsglatt; livaktig; livaktigt; livfull; livfullt; livlig; livligt; massiv; massivt; modern; modernt; moralisk; mycket upptaget med; osläckt; prydligt; skarp; skarpt; smart; snabb; snabbt; spetsigt; spänstigt; stark; starkt; stormig; stormigt; trendig; trendigt; upptagen; upptaget; vaken; vaket; vass; vasst; vildsint; vilt; vital; vitalt; våldsam; våldsamt
échauffé het; hett; upphetsatt brännande; eldig; eldigt; febrig; febrigt; hetsigt; irriterat; livlig; livligt; nervös; nervöst; störd; stört
énergiquement het; hett; upphetsatt avgörande; avgörandet; dynamisk; dynamiskt; energisk; energiskt; innerlig; innerligt; kraftigt; livlig; livligt; vaken; vaket
éveillé het; hett; upphetsatt begåvad; begåvat; fort; intelligent; intensivt; klok; klokt; skarp; skarpt; skickligt; smart; talangfull; talangfullt; vass; vasst