Schwedisch

Detailübersetzungen für uppkäftig (Schwedisch) ins Französisch

uppkäftig:

uppkäftig Nomen

  1. uppkäftig (ful i munnen)
    le cochon; le porc; le calomniateur; le salaud; le saligaud

Übersetzung Matrix für uppkäftig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
calomniateur ful i munnen; uppkäftig förtalare
cochon ful i munnen; uppkäftig busunge; griskulting; rackare; skunk; skurk; smutsig karl; snuskpelle; äcklig gubbe
insolent oförskämd person
polisson bov; busfrö; busunge; ful gubbe; kanalje; krabat; lymmel; odygdigt barn; pojkvasker; rackare; skojare; skunk; skurk; skälm; skämtare; slyngel; spefågel; spjuver; unge; usling; äcklig gubbe
porc ful i munnen; uppkäftig
prétentieux allkännare; spektakel; uppvisning
rustre agrar; bonde; bondtölp; buffel; drummel; grobian; idiot; jordreformivrare; liten plågoris; rackarunge; skitskalle; slyngel; tölp; upptjäftig person
salaud ful i munnen; uppkäftig bastard; bov; busunge; dumbom; osympatisk person; rackare; skithuvud; skojara; skurk; usling
saligaud ful i munnen; uppkäftig bov; dumbom; osympatisk person; rackare; skojara; skurk; usling
villageois by kommun; bybo; bybor; byinvånare
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
champêtre allmogeman
rural allmogeman
rustique allmogeman
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
campagnard oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt grovhuggen; grovhugget; lantlig; lantligt; okonstlad; okonstlat; rustikt
champêtre oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt grovhuggen; grovhugget; lantlig; lantligt; okonstlad; okonstlat; rustikt
cochon banalt; grov; grovt; obscent; ohyfsad; ohyfsat; oren; orent; sjaskigt; smutsig; smutsigt; snuskig; snuskigt; svinaktig; svinaktigt; under bältet; äckligt
de façon rustique oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt grovhuggen; grovhugget; lantlig; lantligt; okonstlad; okonstlat; rustikt
effronté oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt oartig; oartigt; ohyfsad; ohyfsat; ohövligt
effrontément oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt
en rustre oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt grovhuggen; grovhugget; lantligt; okonstlad; okonstlat; rustikt
grossier oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt banalt; barbarisk; barbariskt; billig; billigt; bondigt; burdust; folk-; frivol; frivolt; fräckt; grov; grovhuggen; grovhugget; grovt; indiskret; krass; krasst; lantligt; listigt; med dåligt uppförande; med dåligt uppförandet; näsvis; näsvist; oanständig; oanständigt; oartig; oartigt; obscent; ociviliserad; ociviliserat; oförskämt; ohyfsad; ohyfsat; ohövlig; ohövligt; okonstlad; okonstlat; okultiverad; okultiverat; omoralisk; omoraliskt; opassande; ouppfostrad; ouppfostrat; plump; plumpt; rustikt; rått; skamlig; skamligt; snuskig; snuskigt; stötande; surmulet; taktlös; taktlöst; tvär; tvärt; under bältet; vilt; vresig; vresigt; vulgärt
grossièrement oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt approximativ; banalt; burdust; cirka; grov; grovt; med dåligt uppförande; med dåligt uppförandet; oanständig; oanständigt; oartig; oartigt; obscent; oförskämt; ohyfsad; ohyfsat; ohövlig; ohövligt; ouppfostrad; ouppfostrat; plump; plumpt; rått; snuskig; snuskigt; tillnärmelsevids; tillnärmelsevis; tvär; tvärt; under bältet
impertinemment oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt djärv; djärvt; dristig; dristigt; modigt; oartig; oartigt; ohyfsad; ohyfsat; ohövligt; pedantisk; pedantiskt
impertinent oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt djärv; djärvt; dristig; dristigt; iskall; iskallt; modig; modigt; näsvis; näsvist; oartig; oartigt; oförskämd; oförskämt; ohyfsad; ohyfsat; ohövligt
impudemment oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt frivol; frivolt; kallblodig; kallblodigt; oartig; oartigt; ohyfsad; ohyfsat; ohövligt; skamlöst
impudent oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt frivol; frivolt; oartig; oartigt; ohyfsad; ohyfsat; ohövligt; skamlöst
insolemment oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt burdust; förmodelse; kallblodig; kallblodigt; oartig; oartigt; ohyfsad; ohyfsat; ohövligt; plump; plumpt; tvär; tvärt
insolent näbbig; näbbigt; näsvistt; oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt; uppnosigt arrogant; burdust; dristigt; högdraget; högmodig; högmodigt; iskall; iskallt; modig; modigt; oartig; oartigt; oförskämd; oförskämt; ohyfsad; ohyfsat; ohövligt; plump; plumpt; tvär; tvärt; utmanande; överlägset
polisson uppkäftig; uppkäftigt barnslig; barnsligt; fel; lustig; lustigt; munter; muntert; pojkaktigt; skojfrisk; skojfriskt; skälmaktigt; uppslupet
présomptueux oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt ambitiös; ambitiöst; anspråksfull; anspråksfullt; arrogant; egenkärt; egetkär; egoistiskt; förmodelse; högdraget; högfärdig; högfärdigt; högmodig; högmodigt; inbilsk; inbilskt; pedantisk; pedantiskt; pretentiöst; självbelåten; självbelåtet; utmanande; överlägset
prétentieusement oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt anspråksfull; anspråksfullt; arrogant; egetkär; egoistiskt; högdraget; högmodig; högmodigt; pretentiöst; självbelåten; självbelåtet; utmanande; överlägset
prétentieux oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt anspråksfull; anspråksfullt; arrogant; egetkär; egoistiskt; högdraget; högmodig; högmodigt; pedantisk; pedantiskt; pretentiöst; självbelåten; självbelåtet; utmanande; överlägset
rural oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt bonde-; grovhuggen; grovhugget; jord-; lantlig; lantligt; okonstlad; okonstlat; rustikt
rustaud oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt grovhuggen; grovhugget; lantlig; lantligt; okonstlad; okonstlat; rustikt
rustique oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt grovhuggen; grovhugget; lantlig; lantligt; okonstlad; okonstlat; rustikt
rustre oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt barbarisk; barbariskt; bondigt; burdust; grov; grovhuggen; grovhugget; grovt; lantligt; ociviliserad; ociviliserat; oförskämt; ohyfsad; ohyfsat; ohövligt; okonstlad; okonstlat; okultiverad; okultiverat; ouppfostrad; ouppfostrat; plump; plumpt; rustikt; tvär; tvärt; vilt
sans façons oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt
sans gêne oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt frivol; frivolt; skamlöst
sans se gêner oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt
sans vergogne oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt frivol; frivolt; skamlöst
villageois oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt grovhuggen; grovhugget; lantlig; lantligt; okonstlad; okonstlat; rustikt
à la paysanne oförskämd; oförskämt; uppkäftig; uppkäftigt grovhuggen; grovhugget; lantlig; lantligt; med dåligt uppförande; med dåligt uppförandet; oanständig; oanständigt; oartigt; oförskämt; okonstlad; okonstlat; ouppfostrad; ouppfostrat; rustikt

Synonyms for "uppkäftig":


Wiktionary Übersetzungen für uppkäftig:

uppkäftig
adjective
  1. Qui ose beaucoup.