Schwedisch

Detailübersetzungen für uppretat (Schwedisch) ins Französisch

uppretat:

uppretat Adjektiv

  1. uppretat (uppretad)
  2. uppretat (förtvivlat; argt; uppretad; förbittrat; förtvivlad)
    opprimé; ulcéré; enragé; réprimé; virulent; haineux; âpre; rancunier; âcre; vindicatif; irrité; âprement; furieusement; fâché contre; irrité contre

Übersetzung Matrix für uppretat:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
enragé fanatiker; galning; idiot; imbecill; tok
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
courroucé uppretad; uppretat arg; argt; förargad; förbannat; ilsken; ilsket; ond; rasande; sur; surt; upprörd
d'un air fâché uppretad; uppretat
en colère uppretad; uppretat antänd; antänt; arg; argt; bister; bitter; bittet; butter; förargad; förargat; förbannad; förbannat; förbittrat; hett temperament; häftig; häftigt; ilsken; ilsket; inflammerat; irriterad; irriterat; jätte arg; jätte argt; obändig; obändigt; ond; rasande; sur; surt; sårigt; upprörd; upprört; ursinnigt; vilt; våldsam; våldsamt; öm; ömt
enragé argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat arg; argt; bister; bitter; bittert; bittet; butter; förargad; förbannad; förbannat; förbittrat; häftig; häftigt; ilsken; ilsket; irriterad; irriterat; jätte arg; jätte argt; obändig; obändigt; ond; rasande; sjudande; sjudandet; sjudandet av våldsam kraft; sur; surt; upprörd; upprört; ursinnigt; vilt; våldsam; våldsamt
exaspéré uppretad; uppretat arg; argt; förbannad; förbannat; ilsket; irriterad; irriterat; uppagiterad; uppagiterat; uppeggat; upphetsad; upphetsat; upprört; ursinnigt
furibond uppretad; uppretat arg; argt; bister; butter; förbannad; förbannat; ilsket; irriterad; irriterat; obändig; obändigt; rasande; skitargt; upprört; ursinnigt; väldigt argt
furieusement argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat arg; argt; bister; bitter; bittet; butter; förbannad; förbannat; förbittrat; häftig; häftigt; ilsken; ilsket; irriterad; irriterat; jätte arg; jätte argt; obändig; obändigt; sur; surt; upprört; ursinnigt; vilt; våldsam; våldsamt
furieux uppretad; uppretat arg; argt; bister; bitter; bittert; bittet; butter; enormt; förbannad; förbannat; förbittrat; häftig; häftigt; ilsken; ilsket; irriterad; irriterat; jätte arg; jätte argt; obändig; obändigt; storaktig; sur; surt; upprört; ursinnigt; vilt; våldsam; våldsamt
fâcheux uppretad; uppretat allvarligt; grav; gravt; jätte arg; jätte argt; katastrofalt; kritiskt; motbjudande; motbjudandet; oangenämt; obehaglig; obehagligt; olycklig; olyckligt; oroande; oroandet; osmaklig; osmakligt; skada; synd; vidrigt
fâché uppretad; uppretat argt; förargad; förargat; förbannat; förbittrat; ilsken; ilsket; jätte arg; jätte argt; sur; surt
fâché contre argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat bister; bitter; bittet; butter; förargad; förargat; förbittrat
haineux argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat bister; bistert; fåordigt; hämnande; hämndlystet; tystlåten; tystlåtet
hargneusement uppretad; uppretat förargad; missnöj7; missnöjd; ond; rasande; sur; surt; upprörd
hargneux uppretad; uppretat argt; bråkig; bråkigt; förargad; förbannat; förbittrat; förtrytsam; förtrytsamt; harmset; ilsken; ilsket; irriterat; jätte arg; jätte argt; kinkigt; knarrigt; kärt; kärv; missnöj7; missnöjd; nyckfull; nyckfullt; ond; rasande; retlig; retligt; stött; sur; surt; upprörd; vara på dåligt humör; vara överhängande; vresigt
indigné uppretad; uppretat förargad; ond; rasande; upprörd
irritable uppretad; uppretat hetlevrat; hetsig; hetsigt; irriterat; känslig; känsligt; lätt irriterad; lätt irriterat; lätt sårad; lätt sårat; lättstött; stött
irrité argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat arg; bister; bitter; bittet; butter; buttert; fräsande; förargad; förargat; förbittrat; het; hett; irriterat; knarrigt; missnöj7; missnöjd; på dåligt humör; störd; stört; stött; sur; surt; upphetsatt; vresig; vresigt
irrité contre argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat bister; bitter; bittet; butter; förargad; förargat; förbittrat
mis en colère uppretad; uppretat
opprimé argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat
outré uppretad; uppretat förargad; obändig; obändigt; ond; rasande; upprörd
rancunier argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat bister; bistert; fåordigt; hämnande; hämndlystet; tystlåten; tystlåtet
réprimé argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat
ulcéré argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat bister; bitter; bittet; butter; förbittrat
vindicatif argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat bister; bistert; fåordigt; hämnande; hämndlystet; lust att hämnas; tystlåten; tystlåtet
virulent argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat bister; bitter; bittet; butter; förbittrat; häftig; häftigt; vilt; våldsam; våldsamt
âcre argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat bitter; bittet; förbittrat; hånig; hånigt; kryddig; kryddigt; starkt kryddat
âpre argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat bister; bitter; bittert; bittet; butter; dyster; dystet; förbittrat; förorättande; hånig; hånigt; kal; kalt; karg; kryddig; kryddigt; kränkande; skärande; starkt kryddat; syrlig; syrligt; torftigt; torrt
âprement argt; förbittrat; förtvivlad; förtvivlat; uppretad; uppretat bister; bitter; bittet; butter; förbittrat; hånig; hånigt; kal; kalt; karg; torftigt; torrt