Übersicht


Schwedisch

Detailübersetzungen für väcka till liv (Schwedisch) ins Französisch

väcka till liv:

väcka till liv Verb (väcker till liv, väckte till liv, väckt till liv)

 1. väcka till liv (uppväcka; egga)
  exciter; allumer; aiguiser; inciter; aiguillonner; picoter; ameuter; piquer; stimuler
  • exciter Verb (excite, excites, excitons, excitez, )
  • allumer Verb (allume, allumes, allumons, allumez, )
  • aiguiser Verb (aiguise, aiguises, aiguisons, aiguisez, )
  • inciter Verb (incite, incites, incitons, incitez, )
  • aiguillonner Verb (aiguillonne, aiguillonnes, aiguillonnons, aiguillonnez, )
  • picoter Verb (picote, picotes, picotons, picotez, )
  • ameuter Verb (ameute, ameutes, ameutons, ameutez, )
  • piquer Verb (pique, piques, piquons, piquez, )
  • stimuler Verb (stimule, stimules, stimulons, stimulez, )
 2. väcka till liv (friska upp; uppliva)
  renouveler; rafraîchir; se rafraîchir
  • renouveler Verb (renouvelle, renouvelles, renouvelons, renouvelez, )
  • rafraîchir Verb (rafraîchis, rafraîchit, rafraîchissons, rafraîchissez, )

Konjugationen für väcka till liv:

presens
 1. väcker till liv
 2. väcker till liv
 3. väcker till liv
 4. väcker till liv
 5. väcker till liv
 6. väcker till liv
imperfekt
 1. väckte till liv
 2. väckte till liv
 3. väckte till liv
 4. väckte till liv
 5. väckte till liv
 6. väckte till liv
framtid 1
 1. kommer att väcka till liv
 2. kommer att väcka till liv
 3. kommer att väcka till liv
 4. kommer att väcka till liv
 5. kommer att väcka till liv
 6. kommer att väcka till liv
framtid 2
 1. skall väcka till liv
 2. skall väcka till liv
 3. skall väcka till liv
 4. skall väcka till liv
 5. skall väcka till liv
 6. skall väcka till liv
conditional
 1. skulle väcka till liv
 2. skulle väcka till liv
 3. skulle väcka till liv
 4. skulle väcka till liv
 5. skulle väcka till liv
 6. skulle väcka till liv
perfekt particip
 1. har väckt till liv
 2. har väckt till liv
 3. har väckt till liv
 4. har väckt till liv
 5. har väckt till liv
 6. har väckt till liv
imperfekt particip
 1. hade väckt till liv
 2. hade väckt till liv
 3. hade väckt till liv
 4. hade väckt till liv
 5. hade väckt till liv
 6. hade väckt till liv
blandad
 1. väck till liv!
 2. väck till liv!
 3. väckt till liv
 4. väckande till liv
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für väcka till liv:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
exciter motivation
inciter motivation
stimuler motivation
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aiguillonner egga; uppväcka; väcka till liv driva på; fortsätta; främja; gå vidare; hetsa; ingiva mod; jaga på; köra vidare; motivera; piska på; röra om; skynda på; sköta elden; stimulera; tränga på; uppmana; uppmuntra
aiguiser egga; uppväcka; väcka till liv bryna; driva på; skärpa; slipa; stimulera; uppmana; uppmuntra; vässa
allumer egga; uppväcka; väcka till liv agna; brinna; brinna upp; koppla in; koppla på; locka; lysa upp; slå på; sätta i eld; tutta eld; tända; tända brasan; tända elden; tända på
ameuter egga; uppväcka; väcka till liv agna; blåsa upp; locka; underblåsa
exciter egga; uppväcka; väcka till liv agna; blåsa upp; driva; driva på; egga upp; främja; ingiva mod; locka; motivera; påskynda; röra om; skjuta på; sköta elden; sporra; stimulera; tända; underblåsa; upphetsa; uppmana; uppmuntra
inciter egga; uppväcka; väcka till liv agna; driva på; fortsätta; främja; gå vidare; ingiva mod; köra vidare; locka; motivera; motivera någon; påskynda; ruska någon vaken; röra om; skjuta på; sköta elden; stimulera; tränga på; uppmana; uppmuntra
picoter egga; uppväcka; väcka till liv
piquer egga; uppväcka; väcka till liv bita; ertappa; festa; fira; fräta på; fånga; förarga; gnaga; gå och tigga; injicera; irritera; knycka; knycka bort; nypa; rafsa åt sig; raspa; reta; riva; rycka; rycka till sig; skära; smickra; sno; snylta; sticka; stinga; stjäla; störa; söndersmula; ta ifrån; tigga
rafraîchir friska upp; uppliva; väcka till liv avlösa; befria; bli kall; bli kallare; fräscha upp; förfriska; förnya; göra glad; göra ny igen; kallna; klä upp; kyla av; kylas av; lindra; lugna; lungna ner sig; lätta; muntra upp; pigga upp; renovera; släcka törst; svalna; svalna av; uppfriska; uppmuntra; upprusta; återuppliva
renouveler friska upp; uppliva; väcka till liv bli bättre; börja om; ersätta; förbättra; förfriska; förnya; godgöra; göra ny igen; iståndsätta; laga; renovera; reparera; rusta upp; uppfriska; upprusta; växla; återstarta; återställa; återuppliva; återuppta
se rafraîchir friska upp; uppliva; väcka till liv dricka; fräscha upp; fräscha upp sig; hjälpa fram; hjälpa upp; kyla av; lungna ner sig; puffa för; skjuta fram; släcka sin törst
stimuler egga; uppväcka; väcka till liv aktivera; basera på; blåsa; driva; driva på; egga upp; fläkta; fortsätta; främja; gå vidare; inge; ingiva mod; inspirera; köra vidare; motivera; motivera någon; ruska någon vaken; röra om; sköta elden; sporra; stimulera; tränga på; uppmana; uppmuntra

Verwandte Übersetzungen für väcka till liv