Schwedisch

Detailübersetzungen für årlig (Schwedisch) ins Französisch

ärlig:

ärlig Adjektiv

 1. ärlig (ärligt)
  sage; vertueux; honnête; bien; avec honnêteté; intègre; exemplaire; sagement
 2. ärlig (ärligt)
 3. ärlig (ärligt)
 4. ärlig (äkta; ärligt)
  sérieux; sérieusement; sincère; grave; gravement
 5. ärlig (rättvis; ärligt; sporstligt; rättvist)
 6. ärlig (ärligt; rakt)
  honnête; sincère; droit; ouvert; franc; loyal
 7. ärlig (rak; rakt; ärligt)

Übersetzung Matrix für ärlig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
bien egendommar; tillgång; tillgångar
direct biljett; kamrat; kompis; polare; spårvagnsbiljett; vän
droit korrekthet; lagfarenhet; riktighet; rätt; rättighet; rättsanspråk; rättsvetenskap; rättvisa
exemplaire exempel; exemplar; föredöme; kopia; specimen
franc franc
juste rättighets person; skyst person; ärlig person
réel real; realitet; säkerhet; verklighet
sage filosof; tänkare
sérieux allvar; allvarlighet; grundlighet; seriösitet
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ouvert rakt; ärlig; ärligt böjligt; eftergiven; eftergivet; frankt; möjlighet att komma åt; obebyggd; obebyggt; olåst; rak; rakt; smidig; smidigt; upplåst; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; åtkommlig; åtkommligt; öppen; öppent; öppet; öppnad; öppnat
réel ärlig; ärligt de facto; helt säkert; realistisk; realistiskt; säker; säkert; verklig; verkligt
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
avec franchise rak; rakt; ärlig; ärligt
avec honnêteté ärlig; ärligt bra uppfostrad; bra uppfostrat
avec justice rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt
avec raison rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt anständig; anständigt; rimlig; rimligt; skäligt; tillbörligt; tillräcklig; tillräckligt; ärbar; ärbart
avec équité rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt anständig; anständigt; tillbörligt; ärbar; ärbart
bien ärlig; ärligt aptitlig; aptitligt; attraktiv; attraktivt; god; himmelskt; härlig; härligt; i ordning; korrekt; kostbart; kostlig; kostligt; lätt; mycket; ren; rent; snyggt; städad; städat; sympatiskt; söt; sött; tilltalande; underbar; underbart; utsökt; vackert; välvillig; välvilligt
carrément rak; rakt; ärlig; ärligt burdus; frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; för full hals; högljutt; högt; klar; klart; rak; rakt; rakt fram; rakt på sak; rent ut; rättfram; rättframt; trubbigt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
comme il faut ärlig; ärligt artig; artigt; bekomma; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; lämplig; lämpligt; passande; riktigt; rätt skick; som det ska vara; tillbörlig; tillbörligt; väluppfostrat; ärofull; ärofullt
de bonne foi rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt anständig; anständigt; genuin; tillbörligt; uppriktig; uppriktigt; ärbar; ärbart; ärligt; öppen; öppet
de jeu rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt
direct rak; rakt; ärlig; ärligt bums; direkt; genuin; klart; nu; omedelbar; omedelbart; på en gång; på momangen; rakt; rakt på sak; rappt; snabbt; tydligt; uppriktig; ögonblickligt
droit rak; rakt; ärlig; ärligt butter; buttert; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; knarrigt; snörrät; uppriktig; uppriktigt; vresig; vresigt; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppet
dévoué ärlig; ärligt dedicerad; dedicerat; efterhängsen; efterhängset; fäst vid; hängivet; lojal; lojalt; tillgiven; tillgivet; tillägnad; tillägnat; trofast; troget
en toute honnêteté ärlig; ärligt
exemplaire ärlig; ärligt exemplariskt; modell-; uppbygglig; uppbyggligt
fair-play rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt
fidèle ärlig; ärligt andligt; andäktig; andäktigt; from; fromt; gudfruktigt; kyrkligt; lojal; lojalt; lättlurad; lättlurat; religiös; religiöst; trofast; trogen; troget; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet
fidèlement ärlig; ärligt lojal; lojalt; trofast; troget
franc rak; rakt; rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt anständig; anständigt; djärv; djärvt; dristig; dristigt; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; genuin; klar; klart; modigt; ofördomsfull; ofördomsfullt; rak; rakt; rättfram; tillbörligt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; verklig; verkligt; ärbar; ärbart; ärligt; åtkomlig; åtkomligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
franche ärlig; ärligt frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; klar; klart; rak; rakt; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
franchement rak; rakt; rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt anständig; anständigt; djärv; djärvt; dristig; dristigt; frank; frankt; frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; idel; idelt; klar; klart; modigt; pur; rak; rakt; rent; rättfram; rättframt; tillbörligt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; verklig; verkligt; ärbar; ärbart; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
grave äkta; ärlig; ärligt allvarlig; allvarligt; grav; gravt; helt allvarlig; helt allvarligt; högtidlig; högtidligt; kritiskt; oroande; oroandet; ståtlig; ståtligt
gravement äkta; ärlig; ärligt allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; dystert; högtidlig; högtidligt; seriös; seriöst
honnête rakt; rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt anständig; anständigt; beskedlig; beskedligt; fantastiskt; frimodig; frimodigt; genuin; godsint; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; hyggligt; härligt; klar; klart; klyftig; klyftigt; pålitlig; pålitligt; rättfram; sunt; tillbörligt; tydligt; underbar; underbart; uppriktig; uppriktigt; utmärkt; välvillig; välvilligt; vänligt; ärbar; ärbart; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
honnêtement rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt anständig; anständigt; frimodig; frimodigt; klar; klart; klyftig; klyftigt; rättfram; tillbörligt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärbar; ärbart; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
intègre ärlig; ärligt frimodig; frimodigt; genuin; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; klar; klart; kysk; kyskt; obefläckad; obefläckat; oförstörd; oförstört; rent; rättfram; tydligt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; ärofull; ärofullt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
juste rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt ansträngande; ansträngandet; bara för en minut sedan; befogat; berättigad; berättigat; butter; buttert; exak; exakt; giltigt; grundlig; grundligt; gällande; gällandet; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; ihärdig; ihärdigt; just; knapp; knappt; knarrigt; koncentrerad; koncentrerat; korrekt; lagligt; legitim; legitimt; noggran; nära; precist; påfrestandet; riktig; riktighet; riktigt; sannerlig; sannerligt; smal; sorgfälligt; stark; tight; trångt; uppriktig; uppriktigt; vresig; vresigt; ärofull; ärofullt; åtsmitande; övertygande
loyal rakt; rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt laglydig; laglydigt; lojal; lojalt; trofast; troget
légitime rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt auktoriserad; auktoriserat; berättigad; berättigat; giltigt; gällande; gällandet; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; kompetent; laglig; lagligt; legalt; legitim; legitimerat; legitimt; rättmätig; rättmätigt; skickligt; tillerkänt rätten; tränat; utbildad; utbildat; ärofull; ärofullt; övad; övat; övertygande
ouvertement rak; rakt; ärlig; ärligt frank; frankt; frispråkig; frispråkigt; naken; naket; obebyggd; obebyggt; rak; rakt; rättfram; rättframt; uppriktig; uppriktigt; öppet
réelle ärlig; ärligt verklig; verkligt
réellement ärlig; ärligt de facto; helt säkert; realistisk; realistiskt; riktig; säker; säkerligen; säkert; verklig; verkligt
sage ärlig; ärligt akademisk; akademiskt; begåvad; begåvat; beläst; bra uppfostrad; bra uppfostrat; fyndigt; förståndig; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; klokt; kvick; kvickt; lärt; talangfull; talangfullt; universitetsutbildat; ärofull; ärofullt
sagement ärlig; ärligt begåvad; begåvat; fyndigt; förståndig; klokt; kvick; kvickt; talangfull; talangfullt
sans détours rak; rakt; ärlig; ärligt burdus; frankt; frimodig; frimodigt; jämnt; klar; klart; kortfattad; kortfattat; lent; lugn; lugnt; mild; milt; rak; rak på sak; rakt; rakt fram; rakt på sak; rent ut; rättfram; slät; slätt; snörrät; trubbigt; tydligt; uppriktig; uppriktigt; utan omvägar; ärligt; öppen; öppenhjärtigt; öppet
sincère rakt; rättvis; rättvist; sporstligt; äkta; ärlig; ärligt allvarlig; allvarligt; anständig; anständigt; djup; djupt känd; djupt känt; frimodig; frimodigt; frispråkigt; genuin; helhjärtad; helhjärtat; hjärtlig; hjärtligt; innerlig; innerligt; menad; menat; sann; sant; tillbörligt; uppriktig; uppriktigt; verklig; verkligt; välmenat; älska sanningen; ärbar; ärbart; ärligt; öppen; öppet
sincèrement ärlig; ärligt frimodig; frimodigt; frispråkig; frispråkigt; uppriktig; uppriktigt; ärligt; öppen; öppet
sérieusement äkta; ärlig; ärligt allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; seriös; seriöst
sérieux äkta; ärlig; ärligt allvarlig; allvarligt; allvarsam; allvarsamt; grav; gravt; kritiskt; oroande; oroandet; pålitlig; pålitligt; seriös; seriöst; sunt
tout droit rak; rakt; ärlig; ärligt omedelbar; omedelbart; på en gång; rakt fram; rättfram; snörrät; uppriktig; ärligt
vertueux ärlig; ärligt aktansvärd; aktansvärt; anständig; anständigt; artigt; klyftig; klyftigt; ren; rent; respektabel; respektabelt; tillbörligt; ärbar; ärbart; ärligt
vrai ärlig; ärligt bara; genuin; i sanning; oförfalskad; oförfalskat; precis; på pricken; sann; uppriktig; verklig; verkligen; verkligt; äkta
vraiment ärlig; ärligt absolut; definitiv; faktiskt; helt och hållet; i och för sig; i sanning; obestridlig; obestridligt; otvivlat; riktig; sannerlig; sannerligt; säkerligen; säkert; utan tvivel; verklig; verkligen; verkligt; äkta
véridique ärlig; ärligt i sanning; obestridlig; obestridligt; otvivlat; sannerlig; sannerligt; sanningen; verklig; verkligen; verkligt; äkta
véridiquement ärlig; ärligt helt och hållet; i och för sig; i sanning; obestridlig; obestridligt; otvivlat; sannerlig; sannerligt; utan tvivel; verklig; verkligen; verkligt; äkta
véritable ärlig; ärligt bara; helt säkert; i sanning; oförfalskad; precis; på pricken; säker; säkert; verklig; verkligen; verkligt; äkta
véritablement ärlig; ärligt faktiskt; helt och hållet; helt säkert; i och för sig; i sanning; obestridlig; obestridligt; otvivlat; sannerlig; sannerligt; säker; säkert; utan tvivel; verklig; verkligen; verkligt; äkta
à coeur ouvert ärlig; ärligt frispråkig; frispråkigt; uppriktig; uppriktigt; öppet
équitable rättvis; rättvist; sporstligt; ärlig; ärligt anständig; anständigt; berättigad; berättigat; hederligt; hedersamt; hedervärd; hedervärdt; lagligt; legitimt; rättmätig; rättmätigt; tillbörligt; ärbar; ärbart; ärofull; ärofullt

Wiktionary Übersetzungen für ärlig:

ärlig
adjective
 1. 4
 2. Libre de ses mouvements et de son action, en opposition au statut d’esclave ou de serf. Telle fut d’ailleurs l’origine du nom de la monnaie dont la création a été liée au recouvrement de la liberté du roi de France, w|Jean II le Bon.
 3. Qui fait preuve d’une honnêteté rigoureuse.
 4. Qui est franc, véridique, qui dit ce qu’il penser, ce qu’il sentir réellement.

Cross Translation:
FromToVia
ärlig honnête honest — scrupulous with regard to telling the truth
ärlig honnête ehrlich — der Wahrheit und Wirklichkeit entsprechend; nicht lügen oder täuschen


Wiktionary Übersetzungen für årlig:


Cross Translation:
FromToVia
årlig annuel annual — happening once a year
årlig annuel yearly — happening once every year

Verwandte Übersetzungen für årlig