Schwedisch

Detailübersetzungen für tomt (Schwedisch) ins Französisch

tomt:


Übersetzung Matrix für tomt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
blanc skreva; spricka; springa; vrå
creux dike; hål; hålighet; hålkäl; rundad urtagning; tomhet; öppning
désert vildmark; ödemark; öken
vide gap; hiatus; hål; hålighet; ingenting; klyfta; lucka; läcka; läckage; tomhet; tomrum; vakuum
vierge jungfru;
ModifierVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
banal betydelselöst; innehållslös; innehållslöst; intetsägande; meningslös; meningslöst; tomt alldaglig; alldagligt; allmänt; banalt; betydelslöst; billig; billigt; grov; grovt; gängse; liten; litet; meningslöst; minimal; minimalt; oanständig; oanständigt; obetydlig; obetydligt; obscent; ohyfsad; ohyfsat; oviktig; oviktigt; plump; plumpt; rått; snuskig; snuskigt; trivial; trivialt; under bältet; vanlig; vanligt; vulgärt
blanc blank; blankt; oskriven; oskrivet; tomt blanko; blek; blekfisig; blekfisigt; blekt; blekt som ett lakan; enkel; enkelt; färglös; färglöst; gråhårig; gråhårigt; ofärgat; oförblommerat; osminkad; osminkat; svag; svagt; urtvättad; urtvättat; vit; vitt
creux betydelselöst; innehållslös; innehållslöst; intetsägande; meningslös; meningslöst; tomt djup; djupsinnigt; härjad; innerligt; inte kunna se; stirrande; tankediger; tankediget; utmärglad
désert tom; tomt dödlik; dödlikt; folktomt; obebott; obebyggd; obebyggt; obefolkad; obefolkat; öde; ödslig; ödsligt
en blanc blank; blankt; oskriven; oskrivet; tomt
inoccupé oanvänd; oanvänt; outnyttjat; tom; tomt fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; obebott; orörd; orört; oöppnad; oöppnat
inutilement oanvänd; oanvänt; outnyttjat; tom; tomt betydelselöst; fruktlöst; fräscht; fåfäng; fåfängt; förgäves; gagnlöst; meningslös; meningslöst; nytt; oanvänd; oanvänt; onödig; onödigt; onödvändig; onödvändigt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat; överflödigt
non occupé innehållslös; innehållslöst; oanvänd; oanvänt; outnyttjat; tom; tomt fräscht; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat
non rempli blank; blankt; innehållslös; innehållslöst; oskriven; oskrivet; tomt
sans effet tom; tomt fruktlöst; fåfäng; fåfängt; gagnlöst; meningslös; meningslöst
vacant innehållslös; innehållslöst; tom; tomt fri; fritt; obebyggd; obebyggt; till förfogandet; tillgänglig; tillgängligt
vainement oanvänd; oanvänt; outnyttjat; tom; tomt fräscht; förgäves; nytt; oanvänd; oanvänt; orörd; orört; oöppnad; oöppnat
vide innehållslös; innehållslöst; lufttom; tom; tomt fri; fritt; obebyggd; obebyggt
vide de sens betydelselöst; innehållslös; innehållslöst; intetsägande; meningslös; meningslöst; tomt betydelselöst; lönlös; lönlöst; meningslös; meningslöst; oduglig; odugligt; onyttig; onyttigt; onödigt; syfteslös; syfteslöst; utan mål
vierge blank; blankt; innehållslös; innehållslöst; oskriven; oskrivet; tomt fräscht; inte bortskämd; jungfruelig; jungfrueligt; nytt; oanvänd; oanvänt; oberört; okulitverad; okulitverat; opåverkad; opåverkat; orörd; orört; oskuldsfullt; oöppnad; oöppnat; ren; rent

Synonyms for "tomt":


Wiktionary Übersetzungen für tomt:


Cross Translation:
FromToVia
tomt jardin garden — grounds at the front or back of a house
tomt cour; jardin yard — land around a house
tomt propriété; parcelle; terrain Grundstück — relativ kleiner, abgegrenzter Teil der Erdoberfläche; Parzelle
tomt bien foncier Liegenschaft — Grundstück, Haus

tömd:

tömd Verb (tömer, tömde, tömt)

 1. tömd (vara tom; vara vakant)

Konjugationen für tömd:

presens
 1. tömer
 2. tömer
 3. tömer
 4. tömer
 5. tömer
 6. tömer
imperfekt
 1. tömde
 2. tömde
 3. tömde
 4. tömde
 5. tömde
 6. tömde
framtid 1
 1. kommer att tömd
 2. kommer att tömd
 3. kommer att tömd
 4. kommer att tömd
 5. kommer att tömd
 6. kommer att tömd
framtid 2
 1. skall tömd
 2. skall tömd
 3. skall tömd
 4. skall tömd
 5. skall tömd
 6. skall tömd
conditional
 1. skulle tömd
 2. skulle tömd
 3. skulle tömd
 4. skulle tömd
 5. skulle tömd
 6. skulle tömd
perfekt particip
 1. har tömt
 2. har tömt
 3. har tömt
 4. har tömt
 5. har tömt
 6. har tömt
imperfekt particip
 1. hade tömt
 2. hade tömt
 3. hade tömt
 4. hade tömt
 5. hade tömt
 6. hade tömt
blandad
 1. töm!
 2. töm!
 3. tömd
 4. tömande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für tömd:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
être inoccupé tömd; vara tom; vara vakant

Verwandte Übersetzungen für tomt