Übersicht
Schwedisch nach Niederländisch:   mehr Daten
  1. tjockskallig:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für tjockskallig (Schwedisch) ins Niederländisch

tjockskallig:

tjockskallig Adjektiv

  1. tjockskallig (dum; korkat; tjockskalligt; dumt)
    dwaas; idioot; onbezonnen

tjockskallig Nomen

  1. tjockskallig

Übersetzung Matrix für tjockskallig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dikhoofdigheid tjockskallig
dwaas dumbom; dåre; fågelhjärna; fåne; idiot; knäppskalle; narr; obetydlig
idioot dumbom; dumskalle; dåre; fågelhjärna; fåne; galenpanna; idiot; knäppskalle; mentalt handikappad; narr; obetydlig; utvecklingsstörd; vildbasare; vildhjärna; yrhätta
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dwaas dum; dumt; korkat; tjockskallig; tjockskalligt besynnerlig; besynnerligt; dum; dumt; konstigt; underlig; underligt
idioot dum; dumt; korkat; tjockskallig; tjockskalligt dum; dumt; efterbliven; efterblivet; förståndshandikappad; förståndshandikappat; stollig; stolligt; tjockskalligt; tokigt; trög; trögt
onbezonnen dum; dumt; korkat; tjockskallig; tjockskalligt brådmogen; brådmoget; dumdristigt; förhastad; förhastat; förtidig; förtidigt; obetänksam; obetänksamt; överilat

Synonyms for "tjockskallig":


Wiktionary Übersetzungen für tjockskallig:


Cross Translation:
FromToVia
tjockskallig afgestompt obtuse — intellectually dull