Übersicht


Schwedisch

Detailübersetzungen für underligt (Schwedisch) ins Niederländisch

underligt:

underligt Adjektiv

  1. underligt (besynnerlig; konstigt; besynnerligt; underlig)
    vreemd; eigenaardig; dwaas; gek; maf; typisch; mal
  2. underligt (ovanlig; merkvärdigt; konstig; )
    merkwaardig; vreemd; curieus
  3. underligt (främmande; annorlunda; konstig; exotiskt; konstigt)
  4. underligt (underlig; excentriskt; sällsynt; oregelbundet)
    excentriek; vreemd; apart; buitenissig; extravagant; typisch

Übersetzung Matrix für underligt:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
dwaas dumbom; dåre; fågelhjärna; fåne; idiot; knäppskalle; narr; obetydlig
gek clown; dumbom; dåre; fjant; fån; fåne; galenpanna; galning; idiot; imbecill; knöl; mentalt handikappad; mentalt störd person; narr; sinnessjuk; störd person; tok; tönt; utvecklingsstörd; vildbasare; vildhjärna; yrhätta
mal form; formbräde; gjutform; matrix; schablon; stencil
zonderling egendomlig; konstig person
AdjectiveVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
apart excentriskt; oregelbundet; sällsynt; underlig; underligt bisarrt; enskilt; exentrisk; exentriskt; exotiskt; isolerad; isär; kuriös; kuriöst; separat; separerat; skild från; skilt; skilt från; stå ensam; särad; särat; säregen; säreget; udda; unik; unikt; urskiljt; utländsk; utländskt; utsöndrad; utsöndrat
buitenissig excentriskt; oregelbundet; sällsynt; underlig; underligt bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda; yppig; yppigt; överflödigt
curieus konstig; konstigt; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; sällsamt; underlig; underligt bisarrt; egendomlig; egendomligt; exentrisk; exentriskt; häpnadsväckande; kuriös; kuriöst; udda
dwaas besynnerlig; besynnerligt; konstigt; underlig; underligt dum; dumt; korkat; tjockskallig; tjockskalligt
eigenaardig besynnerlig; besynnerligt; konstigt; underlig; underligt bisarrt; egendomlig; egendomligt; exentrisk; exentriskt; exotiskt; kuriös; kuriöst; udda; utländsk; utländskt
excentriek excentriskt; oregelbundet; sällsynt; underlig; underligt bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda
extravagant excentriskt; oregelbundet; sällsynt; underlig; underligt oerhört; omåttlig; omåttligt; skandalös; skandalöst; yppig; yppigt; ytterligt; överdriven; överdrivet; överflödigt
gek besynnerlig; besynnerligt; konstigt; underlig; underligt dum; dumt; mentalsjuka; sinnessjukt; stollig; stolligt; tokigt; urflippad; urflippat; vansinnig; vansinnigt
maf besynnerlig; besynnerligt; konstigt; underlig; underligt dum; dumt; idiotisk; idiotiskt; stollig; stolligt; tokig; tokigt
mal besynnerlig; besynnerligt; konstigt; underlig; underligt idiotisk; idiotiskt; tokig; tokigt
merkwaardig konstig; konstigt; merkvärdigt; ovanlig; ovanligt; sällsamt; underlig; underligt bisarrt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda
typisch besynnerlig; besynnerligt; excentriskt; konstigt; oregelbundet; sällsynt; underlig; underligt bisarrt; charactiristiskt; exentrisk; exentriskt; kuriös; kuriöst; udda; urskiljande
uitheems annorlunda; exotiskt; främmande; konstig; konstigt; underligt exotiskt; utländsk; utländskt
vreemd annorlunda; besynnerlig; besynnerligt; excentriskt; exotiskt; främmande; konstig; konstigt; merkvärdigt; oregelbundet; ovanlig; ovanligt; sällsamt; sällsynt; underlig; underligt bisarrt; egendomlig; egendomligt; exentrisk; exentriskt; exotiskt; kuriös; kuriöst; udda; utländsk; utländskt
vreemdsoortig annorlunda; exotiskt; främmande; konstig; konstigt; underligt
zonderling annorlunda; exotiskt; främmande; konstig; konstigt; underligt bisarrt; exentrisk; exentriskt; exotiskt; kuriös; kuriöst; udda; utländsk; utländskt

Synonyms for "underligt":


Verwandte Übersetzungen für underligt