Schwedisch

Detailübersetzungen für anteckna (Schwedisch) ins Niederländisch

anteckna:

anteckna Verb (antecknar, antecknade, antecknat)

 1. anteckna (skriva ner; avfatta skriftligt)
  registreren; noteren; op schrift stellen; aantekenen; optekenen; boeken
  • registreren Verb (registreer, registreert, registreerde, registreerden, geregistreerd)
  • noteren Verb (noteer, noteert, noteerde, noteerden, genoteerd)
  • aantekenen Verb (teken aan, tekent aan, tekende aan, tekenden aan, aangetekend)
  • optekenen Verb (teken op, tekent op, tekende op, tekenden op, opgetekend)
  • boeken Verb (boek, boekt, boekte, boekten, geboekt)
 2. anteckna (skriva ner; lista; notera)
  boeken; noteren; vastleggen; registreren; opschrijven; optekenen
  • boeken Verb (boek, boekt, boekte, boekten, geboekt)
  • noteren Verb (noteer, noteert, noteerde, noteerden, genoteerd)
  • vastleggen Verb (leg vast, legt vast, legde vast, legden vast, vastgelegd)
  • registreren Verb (registreer, registreert, registreerde, registreerden, geregistreerd)
  • opschrijven Verb (schrijf op, schrijft op, schreef op, schreven op, opgeschreven)
  • optekenen Verb (teken op, tekent op, tekende op, tekenden op, opgetekend)
 3. anteckna (registrera; anmäla; föra in)
  inschrijven; aanmelden; aanmonsteren
  • inschrijven Verb (schrijf in, schrijft in, schreef in, schreven in, ingeschreven)
  • aanmelden Verb (meld aan, meldt aan, meldde aan, meldden aan, aangemeld)
  • aanmonsteren Verb (monster aan, monstert aan, monsterde aan, monsterden aan, aangemonsterd)
 4. anteckna (sätta märken på; markera; stämpla; prissätta)
  keurmerken
  • keurmerken Verb (keurmerk, keurmerkt, keurmerkte, keurmerkten, gekeurmerkt)

Konjugationen für anteckna:

presens
 1. antecknar
 2. antecknar
 3. antecknar
 4. antecknar
 5. antecknar
 6. antecknar
imperfekt
 1. antecknade
 2. antecknade
 3. antecknade
 4. antecknade
 5. antecknade
 6. antecknade
framtid 1
 1. kommer att anteckna
 2. kommer att anteckna
 3. kommer att anteckna
 4. kommer att anteckna
 5. kommer att anteckna
 6. kommer att anteckna
framtid 2
 1. skall anteckna
 2. skall anteckna
 3. skall anteckna
 4. skall anteckna
 5. skall anteckna
 6. skall anteckna
conditional
 1. skulle anteckna
 2. skulle anteckna
 3. skulle anteckna
 4. skulle anteckna
 5. skulle anteckna
 6. skulle anteckna
perfekt particip
 1. har antecknat
 2. har antecknat
 3. har antecknat
 4. har antecknat
 5. har antecknat
 6. har antecknat
imperfekt particip
 1. hade antecknat
 2. hade antecknat
 3. hade antecknat
 4. hade antecknat
 5. hade antecknat
 6. hade antecknat
blandad
 1. anteckna!
 2. anteckna!
 3. antecknad
 4. antecknande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für anteckna:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden anmälning; ansökan; registrering
aanmonsteren anmäla sig; ta värvning
boeken romaner
keurmerken frimärke
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden anmäla; anteckna; föra in; registrera enrollera; inloggning; logga in; låta värva sig; prenumerera; påmönstra; registrera; registrera sig; ta del i
aanmonsteren anmäla; anteckna; föra in; registrera segla upp
aantekenen anteckna; avfatta skriftligt; skriva ner sätta sig emot
boeken anteckna; avfatta skriftligt; lista; notera; skriva ner bokföra
inschrijven anmäla; anteckna; föra in; registrera enrollera; kartlägga; låta värva sig; mänstra på; påmönstra; registrera; registrera sig; skriva in; ta del i; värva
keurmerken anteckna; markera; prissätta; stämpla; sätta märken på
noteren anteckna; avfatta skriftligt; lista; notera; skriva ner notera; skriva ner
op schrift stellen anteckna; avfatta skriftligt; skriva ner
opschrijven anteckna; lista; notera; skriva ner notera; skriva ner
optekenen anteckna; avfatta skriftligt; lista; notera; skriva ner notera; skriva ner
registreren anteckna; avfatta skriftligt; lista; notera; skriva ner registrera; registrera sig
vastleggen anteckna; lista; notera; skriva ner binda; binda fast vid ett rep; fastbinda; fastknyta; fästa; förtöja; kedja fast; lägga av; lägga fast pengarna; reservera; skriva in; spara

Synonyms for "anteckna":


Wiktionary Übersetzungen für anteckna:


Cross Translation:
FromToVia
anteckna bijhouden festhaltenaufschreiben; notieren
anteckna optekenen record — make a record of
anteckna aantekenen; noteren; opschrijven; teboekstellen notermarquer d’un trait dans un livre, dans un écrit.