Übersicht


Schwedisch

Detailübersetzungen für föra in (Schwedisch) ins Niederländisch

föra in:

föra in Verb (för in, förde in, fört in)

 1. föra in (registrera; anmäla; anteckna)
  inschrijven; aanmelden; aanmonsteren
  • inschrijven Verb (schrijf in, schrijft in, schreef in, schreven in, ingeschreven)
  • aanmelden Verb (meld aan, meldt aan, meldde aan, meldden aan, aangemeld)
  • aanmonsteren Verb (monster aan, monstert aan, monsterde aan, monsterden aan, aangemonsterd)
 2. föra in
  invoegen; inleggen; tussenleggen
  • invoegen Verb (voeg in, voegt in, voegde in, voegden in, ingevoegd)
  • inleggen Verb (leg in, legt in, legde in, legden in, ingelegd)
  • tussenleggen Verb (leg tussen, legt tussen, legde tussen, legden tussen, tussengelegd)
 3. föra in (ta in)
  binnendragen
  • binnendragen Verb (draag binnen, draagt binnen, droeg binnen, droegen binnen, binnengedragen)
 4. föra in (släppa in; visa in)
 5. föra in (infoga; passa in; skjuta in)
  invoegen; overgaan op nieuwe rijbaan

Konjugationen für föra in:

presens
 1. för in
 2. för in
 3. för in
 4. för in
 5. för in
 6. för in
imperfekt
 1. förde in
 2. förde in
 3. förde in
 4. förde in
 5. förde in
 6. förde in
framtid 1
 1. kommer att föra in
 2. kommer att föra in
 3. kommer att föra in
 4. kommer att föra in
 5. kommer att föra in
 6. kommer att föra in
framtid 2
 1. skall föra in
 2. skall föra in
 3. skall föra in
 4. skall föra in
 5. skall föra in
 6. skall föra in
conditional
 1. skulle föra in
 2. skulle föra in
 3. skulle föra in
 4. skulle föra in
 5. skulle föra in
 6. skulle föra in
perfekt particip
 1. har fört in
 2. har fört in
 3. har fört in
 4. har fört in
 5. har fört in
 6. har fört in
imperfekt particip
 1. hade fört in
 2. hade fört in
 3. hade fört in
 4. hade fört in
 5. hade fört in
 6. hade fört in
blandad
 1. för in!
 2. för in!
 3. förd in
 4. förande in
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für föra in:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden anmälning; ansökan; registrering
aanmonsteren anmäla sig; ta värvning
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden anmäla; anteckna; föra in; registrera enrollera; inloggning; logga in; låta värva sig; prenumerera; påmönstra; registrera; registrera sig; ta del i
aanmonsteren anmäla; anteckna; föra in; registrera segla upp
binnendragen föra in; ta in
deur openen föra in; släppa in; visa in
inleggen föra in inkoka; inlägga; konservera; sylta
inschrijven anmäla; anteckna; föra in; registrera enrollera; kartlägga; låta värva sig; mänstra på; påmönstra; registrera; registrera sig; skriva in; ta del i; värva
invoegen föra in; infoga; passa in; skjuta in blanda i; infogning; införa; introducera
opendoen voor föra in; släppa in; visa in
overgaan op nieuwe rijbaan föra in; infoga; passa in; skjuta in
tussenleggen föra in

Synonyms for "föra in":


Wiktionary Übersetzungen für föra in:


Cross Translation:
FromToVia
föra in invoeren; importeren import — to bring in from a foreign country

Verwandte Übersetzungen für föra in