Schwedisch

Detailübersetzungen für förening (Schwedisch) ins Niederländisch

förening:

förening [-en] Nomen

 1. förening (krets; cirkel; klubb)
  de soos; de vereniging; societiet; de organisatie; de bond; de unie; de club; de orde; het gilde
 2. förening (gille; sällskap; förbund; samfund; sammanslutning)
  de ambachtsgilde; de vereniging; het gilde; vakgenootschap; de club; de organisatie; de bond; de orde; de unie
 3. förening (sällskap)
  de sociëteit; de soos; het gezelschap
 4. förening (sällskap)
  verenigingsdispuut; het dispuut
 5. förening (koalition; förbund; sammanslutning)
  de associatie; het verbond; de coalitie; de unie
 6. förening (amalgamering; sammansmältning; blandning; hopslagning)
  amalgamatie; de fusie; de versmelting
 7. förening (integrering; sammanslagning)
  de eenwording
 8. förening (grupp)
  het gezelschap; groep mensen
 9. förening (integrering; sammansmältning; införlivande)
  de integratie
 10. förening (sammanlänkande; förbindelse; ihop kopplad)
  de koppeling; aaneenkoppeling; de verbinding
 11. förening (amalgamering; blandning; sammansmältning)
  amalgamatie
 12. förening
  de vereniging

Übersetzung Matrix für förening:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aaneenkoppeling förbindelse; förening; ihop kopplad; sammanlänkande
amalgamatie amalgamering; blandning; förening; hopslagning; sammansmältning
ambachtsgilde förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap hantverksskrå
associatie förbund; förening; koalition; sammanslutning
bond cirkel; förbund; förening; gille; klubb; krets; samfund; sammanslutning; sällskap allians; broderskap; brödraskap; förbindelse; koalition; pakt; sydstatare; union; överenskommelse
club cirkel; förbund; förening; gille; klubb; krets; samfund; sammanslutning; sällskap golf klubb; golfklubba
coalitie förbund; förening; koalition; sammanslutning
dispuut förening; sällskap dispyt; gräl; meningskiljaktighet; ordstrid
eenwording förening; integrering; sammanslagning
fusie amalgamering; blandning; förening; hopslagning; sammansmältning ihopsmältning; sammanslagning; sammansmältning
gezelschap förening; grupp; sällskap grupp; sällskap; teatersällskap; teatertrupp
gilde cirkel; förbund; förening; gille; klubb; krets; samfund; sammanslutning; sällskap gille; skrå
groep mensen förening; grupp folkmassa; vimmel
integratie förening; införlivande; integrering; sammansmältning
koppeling förbindelse; förening; ihop kopplad; sammanlänkande OLE/DDE-länk; förbindelse; kopplande; koppling; länk; sammankoppling; sammanlänkning
orde cirkel; förbund; förening; gille; klubb; krets; samfund; sammanslutning; sällskap beslutsamhet; disciplin; föreskrift; ordination; ordning; preskription; recept; regelbundenhet; regelmässighet; social klass; stadgande; åläggande
organisatie cirkel; förbund; förening; gille; klubb; krets; samfund; sammanslutning; sällskap byggnad; byrå; konstruktion; organisation; ämbetsverk
societiet cirkel; förening; klubb; krets
sociëteit förening; sällskap allians; broderskap; koalition; pakt; skara; societet; sällskap
soos cirkel; förening; klubb; krets; sällskap skara; societet; sällskap
unie cirkel; förbund; förening; gille; klubb; koalition; krets; samfund; sammanslutning; sällskap allians; pakt; sydstatare; union; överenskommelse
vakgenootschap förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap
verbinding förbindelse; förening; ihop kopplad; sammanlänkande T-förgrening; anslutning; band; förbindelse; förhållande; kontakt; koppling; länk; relation; samband; sammanfogning; sammankoppling; sammanlänkning; sammansvärjning
verbond förbund; förening; koalition; sammanslutning allians; brödraskap; förbindelse; pakt; union; överenskommelse
vereniging cirkel; förbund; förening; gille; klubb; krets; samfund; sammanslutning; sällskap allians; broderskap; koalition; pakt
verenigingsdispuut förening; sällskap
versmelting amalgamering; blandning; förening; hopslagning; sammansmältning

Synonyms for "förening":


Wiktionary Übersetzungen für förening:

förening
Cross Translation:
FromToVia
förening vereniging association — group of persons associated for a common purpose
förening vereniging; gezelschap; sociëteit society — group of persons who meet from time to time to engage in a common interest
förening bond BundRecht: juristischer Zusammenschluss
förening soos; sociëteit; vereniging Verein — Organisation von Menschen mit gemeinsamem Ziel oder gemeinsamen Interessen
förening associatie; genootschap; vereniging associationaction d’associer.

Verwandte Übersetzungen für förening