Schwedisch

Detailübersetzungen für förkunna (Schwedisch) ins Niederländisch

förkunna:

förkunna Verb (förkunnar, förkunnade, förkunnat)

 1. förkunna (proklamera)
  bekendmaken; proclameren; afkondigen
  • bekendmaken Verb (maak bekend, maakt bekend, maakte bekend, maakten bekend, bekendgemaakt)
  • proclameren Verb (proclameer, proclameert, proclameerde, proclameerden, geproclameerd)
  • afkondigen Verb (kondig af, kondigt af, kondigde af, kondigden af, afgekondigd)
 2. förkunna (tillkännage)
  aankondigen; annonceren
  • aankondigen Verb (kondig aan, kondigt aan, kondigde aan, kondigden aan, aangekondigd)
  • annonceren Verb (annonceer, annonceert, annonceerde, annonceerden, geannonceerd)
 3. förkunna (kungöra; anmäla; avisera)
 4. förkunna (inleda; proklamera; förebåda)
  inluiden; beginnen; starten
  • inluiden Verb (luid in, luidt in, luidde in, luidden in, ingeluid)
  • beginnen Verb (begin, begint, begon, begonnen, begonnen)
  • starten Verb (start, startte, startten, gestart)
 5. förkunna (ropa ut; tillkännage namn)
  afroepen; namen afroepen; omroepen
  • afroepen Verb (roep af, roept af, riep af, riepen af, afgeroepen)
  • omroepen Verb (roep om, roept om, riep om, riepen om, omgeroepen)

Konjugationen für förkunna:

presens
 1. förkunnar
 2. förkunnar
 3. förkunnar
 4. förkunnar
 5. förkunnar
 6. förkunnar
imperfekt
 1. förkunnade
 2. förkunnade
 3. förkunnade
 4. förkunnade
 5. förkunnade
 6. förkunnade
framtid 1
 1. kommer att förkunna
 2. kommer att förkunna
 3. kommer att förkunna
 4. kommer att förkunna
 5. kommer att förkunna
 6. kommer att förkunna
framtid 2
 1. skall förkunna
 2. skall förkunna
 3. skall förkunna
 4. skall förkunna
 5. skall förkunna
 6. skall förkunna
conditional
 1. skulle förkunna
 2. skulle förkunna
 3. skulle förkunna
 4. skulle förkunna
 5. skulle förkunna
 6. skulle förkunna
perfekt particip
 1. har förkunnat
 2. har förkunnat
 3. har förkunnat
 4. har förkunnat
 5. har förkunnat
 6. har förkunnat
imperfekt particip
 1. hade förkunnat
 2. hade förkunnat
 3. hade förkunnat
 4. hade förkunnat
 5. hade förkunnat
 6. hade förkunnat
blandad
 1. förkunna!
 2. förkunna!
 3. förkunnad
 4. förkunnande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für förkunna:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aankondigen annonsera; tillkännagivande
annonceren annons
beginnen startande
bekendmaken annonsera
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aankondigen förkunna; tillkännage
afkondigen förkunna; proklamera bestämma; deklarera; förkunna offentligt; förordna; göra bekant; kungöra; offentliggöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
afroepen förkunna; ropa ut; tillkännage namn göra bekant; offentliggöra
annonceren förkunna; tillkännage annonsera; sätta in en annons
beginnen förebåda; förkunna; inleda; proklamera begynna; börja; ge sig i väg; ge sig in i; inlåta sig i; starta; sticka ifrån
bekendmaken förkunna; proklamera göra bekant; offentliggöra
iets aankondigen anmäla; avisera; förkunna; kungöra
inluiden förebåda; förkunna; inleda; proklamera
namen afroepen förkunna; ropa ut; tillkännage namn
omroepen förkunna; ropa ut; tillkännage namn sända nyheterna; sända ut
proclameren förkunna; proklamera
starten förebåda; förkunna; inleda; proklamera begynna; börja; föra på tal; koppla in; koppla på; slå på; starta; ta upp; tända på

Synonyms for "förkunna":


Verwandte Übersetzungen für förkunna