Übersicht
Schwedisch nach Niederländisch:   mehr Daten
  1. gille:
  2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für gille (Schwedisch) ins Niederländisch

gille:

gille [-ett] Nomen

  1. gille (förening; sällskap; förbund; samfund; sammanslutning)
    de ambachtsgilde; de vereniging; het gilde; vakgenootschap; de club; de organisatie; de bond; de orde; de unie
  2. gille (skrå)
    de beroepsvereniging; het gilde

Übersetzung Matrix für gille:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ambachtsgilde förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap hantverksskrå
beroepsvereniging gille; skrå yrkessammanslutning
bond förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap allians; broderskap; brödraskap; cirkel; förbindelse; förening; klubb; koalition; krets; pakt; sydstatare; union; överenskommelse
club förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap cirkel; förening; golf klubb; golfklubba; klubb; krets
gilde förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; skrå; sällskap cirkel; förening; klubb; krets
orde förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap beslutsamhet; cirkel; disciplin; förening; föreskrift; klubb; krets; ordination; ordning; preskription; recept; regelbundenhet; regelmässighet; social klass; stadgande; åläggande
organisatie förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap byggnad; byrå; cirkel; förening; klubb; konstruktion; krets; organisation; ämbetsverk
unie förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap allians; cirkel; förbund; förening; klubb; koalition; krets; pakt; sammanslutning; sydstatare; union; överenskommelse
vakgenootschap förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap
vereniging förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap allians; broderskap; cirkel; förening; klubb; koalition; krets; pakt

Synonyms for "gille":


Wiktionary Übersetzungen für gille:


Cross Translation:
FromToVia
gille gilde guild — association of tradespeople

Verwandte Übersetzungen für gille