Schwedisch

Detailübersetzungen für introducera (Schwedisch) ins Niederländisch

introducera:

introducera Verb (introducerar, introducerade, introducerat)

 1. introducera (frambringa; presentera)
  aanvoeren; aandragen
  • aanvoeren Verb (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • aandragen Verb (draag aan, draagt aan, droeg aan, droegen aan, aangedragen)
 2. introducera (presentera)
  openen; inleiden
  • openen Verb (open, opent, opende, openden, geopend)
  • inleiden Verb (leid in, leidt in, leidde in, leidden in, ingeleid)
 3. introducera (införa)
  invoegen; inbrengen
  • invoegen Verb (voeg in, voegt in, voegde in, voegden in, ingevoegd)
  • inbrengen Verb (breng in, brengt in, bracht in, brachten in, ingebracht)
 4. introducera (föreslå; nominera)
  naar voren brengen; opperen; poneren
  • naar voren brengen Verb (breng naar voren, brengt naar voren, bracht naar voren, brachten naar voren, naar voren gebracht)
  • opperen Verb (opper, oppert, opperde, opperden, geopperd)
  • poneren Verb (poneer, poneert, poneerde, poneerden, geponeerd)
 5. introducera (förbereda)
  voorbereiden op; inwerken; prepareren
  • inwerken Verb (werk in, werkt in, werkte in, werkten in, ingewerkt)
  • prepareren Verb (prepareer, prepareert, prepareerde, prepareerden, geprepareerd)

Konjugationen für introducera:

presens
 1. introducerar
 2. introducerar
 3. introducerar
 4. introducerar
 5. introducerar
 6. introducerar
imperfekt
 1. introducerade
 2. introducerade
 3. introducerade
 4. introducerade
 5. introducerade
 6. introducerade
framtid 1
 1. kommer att introducera
 2. kommer att introducera
 3. kommer att introducera
 4. kommer att introducera
 5. kommer att introducera
 6. kommer att introducera
framtid 2
 1. skall introducera
 2. skall introducera
 3. skall introducera
 4. skall introducera
 5. skall introducera
 6. skall introducera
conditional
 1. skulle introducera
 2. skulle introducera
 3. skulle introducera
 4. skulle introducera
 5. skulle introducera
 6. skulle introducera
perfekt particip
 1. har introducerat
 2. har introducerat
 3. har introducerat
 4. har introducerat
 5. har introducerat
 6. har introducerat
imperfekt particip
 1. hade introducerat
 2. hade introducerat
 3. hade introducerat
 4. hade introducerat
 5. hade introducerat
 6. hade introducerat
blandad
 1. introducera!
 2. introducera!
 3. introducerad
 4. introducerande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für introducera:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanvoeren frontposition; ledande; ledning
inbrengen inbringad
poneren antagande
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aandragen frambringa; introducera; presentera
aanvoeren frambringa; introducera; presentera anföra; befalla; framlägga; framställa; föra befälet över; föra kommando över; föreslå; föreställa; kommandera; kommendera; leda; ta upp ett ämne
inbrengen införa; introducera bidra till; blanda i; dra in pengar; ha inflytande; lägga i; tjäna pengar
inleiden introducera; presentera
invoegen införa; introducera blanda i; föra in; infoga; infogning; passa in; skjuta in
inwerken förbereda; introducera inverka
naar voren brengen föreslå; introducera; nominera anta; frambringa; föreslå; förutsätta; postulera; ta fram; ta upp något; ventilera något
openen introducera; presentera avslöja; bygga ut; föra på tal; lägga till; offentliggöra; publicera; skruva på; sätta på; ta upp; utvidga; vidga; vrida på; öppna
opperen föreslå; introducera; nominera anta; framlägga; framställa; föreslå; föreställa; förutsätta; postulera; ta upp ett ämne
poneren föreslå; introducera; nominera anta; framlägga; framställa; föreslå; föreställa; förutsätta; postulera
prepareren förbereda; introducera bereda; förbereda; koka; laga; tillreda; tillrusta
voorbereiden op förbereda; introducera

Synonyms for "introducera":


Wiktionary Übersetzungen für introducera:


Cross Translation:
FromToVia
introducera voorstellen; presenteren present — bring into the presence of
introducera inschuiven; instoppen; indoen; inleggen; inzetten; binnenleiden; inleiden; invoeren; steken; insteken; adverteren; annonceren; aankondigen; aandienen introduire — Faire entrer une chose dans une autre.

Verwandte Übersetzungen für introducera