Übersicht
Schwedisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. kommendera:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für kommendera (Schwedisch) ins Niederländisch

kommendera:

kommendera Verb (kommenderar, kommenderade, kommenderat)

 1. kommendera (leda; anföra)
  leiden; besturen; aanvoeren; voorzitten; leiding geven; managen
  • leiden Verb (leid, leidt, leidde, leidden, geleid)
  • besturen Verb (bestuur, bestuurt, bestuurde, bestuurden, bestuurd)
  • aanvoeren Verb (voer aan, voert aan, voerde aan, voerden aan, aangevoerd)
  • voorzitten Verb (zit voor, zat voor, zaten voor, voorgezeten)
  • managen Verb (manage, managed, managde, managden, gemanaged)
 2. kommendera (befalla; beordra)
  bevelen; gelasten; opdragen; commanderen; verordenen; decreteren; gebieden
  • bevelen Verb (beveel, beveelt, beval, bevolen, bevolen)
  • gelasten Verb (gelast, gelastte, gelastten, gelast)
  • opdragen Verb (draag op, draagt op, droeg op, droegen op, opgedragen)
  • commanderen Verb (commandeer, commandeert, commandeerde, commandeerden, gecommandeerd)
  • verordenen Verb (verorden, verordent, verordende, verordenden, verordend)
  • decreteren Verb (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • gebieden Verb (gebied, gebiedt, gebood, geboden, geboden)

Konjugationen für kommendera:

presens
 1. kommenderar
 2. kommenderar
 3. kommenderar
 4. kommenderar
 5. kommenderar
 6. kommenderar
imperfekt
 1. kommenderade
 2. kommenderade
 3. kommenderade
 4. kommenderade
 5. kommenderade
 6. kommenderade
framtid 1
 1. kommer att kommendera
 2. kommer att kommendera
 3. kommer att kommendera
 4. kommer att kommendera
 5. kommer att kommendera
 6. kommer att kommendera
framtid 2
 1. skall kommendera
 2. skall kommendera
 3. skall kommendera
 4. skall kommendera
 5. skall kommendera
 6. skall kommendera
conditional
 1. skulle kommendera
 2. skulle kommendera
 3. skulle kommendera
 4. skulle kommendera
 5. skulle kommendera
 6. skulle kommendera
perfekt particip
 1. har kommenderat
 2. har kommenderat
 3. har kommenderat
 4. har kommenderat
 5. har kommenderat
 6. har kommenderat
imperfekt particip
 1. hade kommenderat
 2. hade kommenderat
 3. hade kommenderat
 4. hade kommenderat
 5. hade kommenderat
 6. hade kommenderat
blandad
 1. kommendera!
 2. kommendera!
 3. kommenderad
 4. kommenderande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für kommendera:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanvoeren frontposition; ledande; ledning
besturen befäl; ledning; regerande; styrande
verordenen ordnat
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanvoeren anföra; kommendera; leda befalla; frambringa; framlägga; framställa; föra befälet över; föra kommando över; föreslå; föreställa; introducera; kommandera; presentera; ta upp ett ämne
besturen anföra; kommendera; leda administrera; förvalta; sköta
bevelen befalla; beordra; kommendera beställa; kungöra; ordna; påbjuda
commanderen befalla; beordra; kommendera befalla; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; kungöra; påbjuda
decreteren befalla; beordra; kommendera bestämma; deklarera; förkunna offentligt; förordna; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
gebieden befalla; beordra; kommendera beställa; diktera; föreskriva; förestava; kungöra; ordna; påbjuda
gelasten befalla; beordra; kommendera beställa; diktera; föreskriva; förestava; kungöra; ordna; påbjuda
leiden anföra; kommendera; leda anföra; befalla; dirigera; föra befälet över; föra kommando över; kommandera; leda
leiding geven anföra; kommendera; leda
managen anföra; kommendera; leda hantera; sköta; ta hand om; vara vuxen mot
opdragen befalla; beordra; kommendera belasta; betunga; ge i uppdrag till; kungöra; påbjuda
verordenen befalla; beordra; kommendera deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
voorzitten anföra; kommendera; leda

Synonyms for "kommendera":


Wiktionary Übersetzungen für kommendera:


Cross Translation:
FromToVia
kommendera oproepen; ronselen draft — to conscript a person