Übersicht
Schwedisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. låta värva sig:


Schwedisch

Detailübersetzungen für låta värva sig (Schwedisch) ins Niederländisch

låta värva sig:

låta värva sig Verb (låter värva sig, lät värva mig, låtit värva sig)

 1. låta värva sig (ta del i; registrera sig; enrollera; påmönstra)
  aanmelden; subscriberen; opgeven; inschrijven; intekenen
  • aanmelden Verb (meld aan, meldt aan, meldde aan, meldden aan, aangemeld)
  • subscriberen Verb (subscribeer, subscribeert, subscribeerde, subscribeerden, gesubscribeerd)
  • opgeven Verb (geef op, geeft op, gaf op, gaven op, opgegeven)
  • inschrijven Verb (schrijf in, schrijft in, schreef in, schreven in, ingeschreven)
  • intekenen Verb (teken in, tekent in, tekende in, tekenden in, ingetekend)

Konjugationen für låta värva sig:

presens
 1. låter värva mig
 2. låter värva dig
 3. låter värva sig
 4. låter värva oss
 5. låter värva er
 6. låter värva sig
imperfekt
 1. lät värva mig
 2. lät värva mig
 3. lät värva mig
 4. lät värva mig
 5. lät värva mig
 6. lät värva mig
framtid 1
 1. kommer att låta värva mig
 2. kommer att låta värva dig
 3. kommer att låta värva sig
 4. kommer att låta värva oss
 5. kommer att låta värva er
 6. kommer att låta värva sig
framtid 2
 1. skall låta värva mig
 2. skall låta värva dig
 3. skall låta värva sig
 4. skall låta värva oss
 5. skall låta värva er
 6. skall låta värva sig
conditional
 1. skulle låta värva mig
 2. skulle låta värva dig
 3. skulle låta värva sig
 4. skulle låta värva oss
 5. skulle låta värva er
 6. skulle låta värva sig
perfekt particip
 1. har låtit värva mig
 2. har låtit värva dig
 3. har låtit värva sig
 4. har låtit värva oss
 5. har låtit värva er
 6. har låtit värva sig
imperfekt particip
 1. hade låtit värva mig
 2. hade låtit värva dig
 3. hade låtit värva sig
 4. hade låtit värva oss
 5. hade låtit värva er
 6. hade låtit värva sig
blandad
 1. låt värva dig!
 2. låt värva er!
 3. låtande värva sig
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für låta värva sig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden anmälning; ansökan; registrering
opgeven ansöka för någonting
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i anmäla; anteckna; föra in; inloggning; logga in; prenumerera; registrera
inschrijven enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i anmäla; anteckna; enrollera; föra in; kartlägga; mänstra på; registrera; skriva in; värva
intekenen enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i enrollera; mänstra på; skriva in; värva
opgeven enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i enrollera; ge upp; kapitulera; kasta in handduken; lägga av; offra; registrera; sluta; uppge hopp; upphöra; värva; överge; överlämna sig
subscriberen enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i

Verwandte Übersetzungen für låta värva sig