Übersicht
Schwedisch nach Niederländisch:   mehr Daten
  1. matjesill:


Schwedisch

Detailübersetzungen für matjesill (Schwedisch) ins Niederländisch

matjesill:

matjesill Nomen

  1. matjesill
    de maatjesharing; het maatje

Übersetzung Matrix für matjesill:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
maatje matjesill elev; gosse; hjärtevän; kamrat; kompis; lärling; polare; vän
maatjesharing matjesill