Übersicht
Schwedisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. påmönstra:


Schwedisch

Detailübersetzungen für påmönstra (Schwedisch) ins Niederländisch

påmönstra:

påmönstra Verb (påmönstrar, påmönstrade, påmönstrat)

 1. påmönstra (låta värva sig; ta del i; registrera sig; enrollera)
  aanmelden; subscriberen; opgeven; inschrijven; intekenen
  • aanmelden Verb (meld aan, meldt aan, meldde aan, meldden aan, aangemeld)
  • subscriberen Verb (subscribeer, subscribeert, subscribeerde, subscribeerden, gesubscribeerd)
  • opgeven Verb (geef op, geeft op, gaf op, gaven op, opgegeven)
  • inschrijven Verb (schrijf in, schrijft in, schreef in, schreven in, ingeschreven)
  • intekenen Verb (teken in, tekent in, tekende in, tekenden in, ingetekend)

Konjugationen für påmönstra:

presens
 1. påmönstrar
 2. påmönstrar
 3. påmönstrar
 4. påmönstrar
 5. påmönstrar
 6. påmönstrar
imperfekt
 1. påmönstrade
 2. påmönstrade
 3. påmönstrade
 4. påmönstrade
 5. påmönstrade
 6. påmönstrade
framtid 1
 1. kommer att påmönstra
 2. kommer att påmönstra
 3. kommer att påmönstra
 4. kommer att påmönstra
 5. kommer att påmönstra
 6. kommer att påmönstra
framtid 2
 1. skall påmönstra
 2. skall påmönstra
 3. skall påmönstra
 4. skall påmönstra
 5. skall påmönstra
 6. skall påmönstra
conditional
 1. skulle påmönstra
 2. skulle påmönstra
 3. skulle påmönstra
 4. skulle påmönstra
 5. skulle påmönstra
 6. skulle påmönstra
perfekt particip
 1. har påmönstrat
 2. har påmönstrat
 3. har påmönstrat
 4. har påmönstrat
 5. har påmönstrat
 6. har påmönstrat
imperfekt particip
 1. hade påmönstrat
 2. hade påmönstrat
 3. hade påmönstrat
 4. hade påmönstrat
 5. hade påmönstrat
 6. hade påmönstrat
blandad
 1. påmönstra!
 2. påmönstra!
 3. påmönstrad
 4. påmönstrande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für påmönstra:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden anmälning; ansökan; registrering
opgeven ansöka för någonting
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i anmäla; anteckna; föra in; inloggning; logga in; prenumerera; registrera
inschrijven enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i anmäla; anteckna; enrollera; föra in; kartlägga; mänstra på; registrera; skriva in; värva
intekenen enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i enrollera; mänstra på; skriva in; värva
opgeven enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i enrollera; ge upp; kapitulera; kasta in handduken; lägga av; offra; registrera; sluta; uppge hopp; upphöra; värva; överge; överlämna sig
subscriberen enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i