Übersicht
Schwedisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. registrera sig:


Schwedisch

Detailübersetzungen für registrera sig (Schwedisch) ins Niederländisch

registrera sig:

registrera sig Verb (registrerar sig, registrerade sig, registrerat sig)

 1. registrera sig (inträda; skriva in sig)
  inboeken
  • inboeken Verb (boek in, boekt in, boekte in, boekten in, ingeboekt)
 2. registrera sig (låta värva sig; ta del i; enrollera; påmönstra)
  aanmelden; subscriberen; opgeven; inschrijven; intekenen
  • aanmelden Verb (meld aan, meldt aan, meldde aan, meldden aan, aangemeld)
  • subscriberen Verb (subscribeer, subscribeert, subscribeerde, subscribeerden, gesubscribeerd)
  • opgeven Verb (geef op, geeft op, gaf op, gaven op, opgegeven)
  • inschrijven Verb (schrijf in, schrijft in, schreef in, schreven in, ingeschreven)
  • intekenen Verb (teken in, tekent in, tekende in, tekenden in, ingetekend)
 3. registrera sig
  registreren
  • registreren Verb (registreer, registreert, registreerde, registreerden, geregistreerd)

Konjugationen für registrera sig:

presens
 1. registrerar mig
 2. registrerar dig
 3. registrerar sig
 4. registrerar oss
 5. registrerar er
 6. registrerar sig
imperfekt
 1. registrerade mig
 2. registrerade dig
 3. registrerade sig
 4. registrerade oss
 5. registrerade er
 6. registrerade sig
framtid 1
 1. kommer att registrera mig
 2. kommer att registrera dig
 3. kommer att registrera sig
 4. kommer att registrera oss
 5. kommer att registrera er
 6. kommer att registrera sig
framtid 2
 1. skall registrera mig
 2. skall registrera dig
 3. skall registrera sig
 4. skall registrera oss
 5. skall registrera er
 6. skall registrera sig
conditional
 1. skulle registrera mig
 2. skulle registrera dig
 3. skulle registrera sig
 4. skulle registrera oss
 5. skulle registrera er
 6. skulle registrera sig
perfekt particip
 1. har registrerat mig
 2. har registrerat dig
 3. har registrerat sig
 4. har registrerat oss
 5. har registrerat er
 6. har registrerat sig
imperfekt particip
 1. hade registrerat mig
 2. hade registrerat dig
 3. hade registrerat sig
 4. hade registrerat oss
 5. hade registrerat er
 6. hade registrerat sig
blandad
 1. registrera dig!
 2. registrera er!
 3. registrerad sig
 4. registrerande sig
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für registrera sig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden anmälning; ansökan; registrering
opgeven ansöka för någonting
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i anmäla; anteckna; föra in; inloggning; logga in; prenumerera; registrera
inboeken inträda; registrera sig; skriva in sig
inschrijven enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i anmäla; anteckna; enrollera; föra in; kartlägga; mänstra på; registrera; skriva in; värva
intekenen enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i enrollera; mänstra på; skriva in; värva
opgeven enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i enrollera; ge upp; kapitulera; kasta in handduken; lägga av; offra; registrera; sluta; uppge hopp; upphöra; värva; överge; överlämna sig
registreren registrera sig anteckna; avfatta skriftligt; lista; notera; registrera; skriva ner
subscriberen enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i

Verwandte Übersetzungen für registrera sig