Übersicht
Schwedisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. registrering:


Schwedisch

Detailübersetzungen für registrering (Schwedisch) ins Niederländisch

registrering:

registrering [-en] Nomen

 1. registrering (inskrivning; inregistrering)
  de registratie; de inschrijving
 2. registrering (inskrivning; anmälan)
  de aanmelding; de inschrijving; de opgave
 3. registrering (anmälning; ansökan)
  de inschrijving; aanmelden
 4. registrering
  de registratie
 5. registrering
  de inschrijving
 6. registrering (inregistrering av certifikat)

Übersetzung Matrix für registrering:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden anmälning; ansökan; registrering
aanmelding anmälan; inskrivning; registrering
inschrijving anmälan; anmälning; ansökan; inregistrering; inregistrering av certifikat; inskrivning; registrering registration; reservation
opgave anmälan; inskrivning; registrering förteckning; lista; meddelande; nyhet; problem; protokoll; säga upp sig; undervisningsövning; uppgift; uppteckning
registratie inregistrering; inskrivning; registrering
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden anmäla; anteckna; enrollera; föra in; inloggning; logga in; låta värva sig; prenumerera; påmönstra; registrera; registrera sig; ta del i
Not SpecifiedVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
certificaatinschrijving inregistrering av certifikat; registrering

Synonyms for "registrering":