Übersicht
Schwedisch nach Niederländisch:   mehr Daten
  1. säga upp sig:


Schwedisch

Detailübersetzungen für säga upp sig (Schwedisch) ins Niederländisch

säga upp sig:

säga upp sig Nomen

  1. säga upp sig
    de ontslagaanvrage
  2. säga upp sig
    de opgave; zich neerleggen bij
  3. säga upp sig
    aanschrijven; aanzeggen

Übersetzung Matrix für säga upp sig:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanschrijven säga upp sig
aanzeggen säga upp sig tillkännagivande
ontslagaanvrage säga upp sig
opgave säga upp sig anmälan; förteckning; inskrivning; lista; meddelande; nyhet; problem; protokoll; registrering; undervisningsövning; uppgift; uppteckning
zich neerleggen bij säga upp sig
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanschrijven tillkännage
aanzeggen tillkännage

Verwandte Übersetzungen für säga upp sig