Übersicht
Schwedisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. sammanslutning:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für sammanslutning (Schwedisch) ins Niederländisch

sammanslutning:

sammanslutning [-en] Nomen

 1. sammanslutning (förening; koalition; förbund)
  de associatie; het verbond; de coalitie; de unie
 2. sammanslutning (trust; kartell; syndikat)
  de trust
 3. sammanslutning (gille; förening; sällskap; förbund; samfund)
  de ambachtsgilde; de vereniging; het gilde; vakgenootschap; de club; de organisatie; de bond; de orde; de unie
 4. sammanslutning
  de vennootschap

Übersetzung Matrix für sammanslutning:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ambachtsgilde förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap hantverksskrå
associatie förbund; förening; koalition; sammanslutning
bond förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap allians; broderskap; brödraskap; cirkel; förbindelse; förening; klubb; koalition; krets; pakt; sydstatare; union; överenskommelse
club förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap cirkel; förening; golf klubb; golfklubba; klubb; krets
coalitie förbund; förening; koalition; sammanslutning
gilde förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap cirkel; förening; gille; klubb; krets; skrå
orde förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap beslutsamhet; cirkel; disciplin; förening; föreskrift; klubb; krets; ordination; ordning; preskription; recept; regelbundenhet; regelmässighet; social klass; stadgande; åläggande
organisatie förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap byggnad; byrå; cirkel; förening; klubb; konstruktion; krets; organisation; ämbetsverk
trust kartell; sammanslutning; syndikat; trust trust
unie förbund; förening; gille; koalition; samfund; sammanslutning; sällskap allians; cirkel; förening; klubb; krets; pakt; sydstatare; union; överenskommelse
vakgenootschap förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap
vennootschap sammanslutning affärsföretag; firma; företag; handelsföretag
verbond förbund; förening; koalition; sammanslutning allians; brödraskap; förbindelse; pakt; union; överenskommelse
vereniging förbund; förening; gille; samfund; sammanslutning; sällskap allians; broderskap; cirkel; förening; klubb; koalition; krets; pakt

Synonyms for "sammanslutning":


Wiktionary Übersetzungen für sammanslutning:


Cross Translation:
FromToVia
sammanslutning vereniging association — group of persons associated for a common purpose

Verwandte Übersetzungen für sammanslutning