Übersicht
Schwedisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. skriva in:
 2. Wiktionary:


Schwedisch

Detailübersetzungen für skriva in (Schwedisch) ins Niederländisch

skriva in:

skriva in Verb (skriver in, skrev in, skrivit in)

 1. skriva in
  vastleggen; contracteren
  • vastleggen Verb (leg vast, legt vast, legde vast, legden vast, vastgelegd)
  • contracteren Verb (contracteer, contracteert, contracteerde, contracteerden, gecontracteerd)
 2. skriva in
  intoetsen; intypen; intikken
  • intoetsen Verb (toets in, toetst in, toetste in, toetsten in, ingetoetst)
  • intypen Verb (typ in, typt in, typte in, typten in, ingetypt)
  • intikken Verb (tik in, tikt in, tikte in, tikten in, ingetikt)
 3. skriva in (enrollera; värva; mänstra på)
  inschrijven; intekenen
  • inschrijven Verb (schrijf in, schrijft in, schreef in, schreven in, ingeschreven)
  • intekenen Verb (teken in, tekent in, tekende in, tekenden in, ingetekend)

Konjugationen für skriva in:

presens
 1. skriver in
 2. skriver in
 3. skriver in
 4. skriver in
 5. skriver in
 6. skriver in
imperfekt
 1. skrev in
 2. skrev in
 3. skrev in
 4. skrev in
 5. skrev in
 6. skrev in
framtid 1
 1. kommer att skriva in
 2. kommer att skriva in
 3. kommer att skriva in
 4. kommer att skriva in
 5. kommer att skriva in
 6. kommer att skriva in
framtid 2
 1. skall skriva in
 2. skall skriva in
 3. skall skriva in
 4. skall skriva in
 5. skall skriva in
 6. skall skriva in
conditional
 1. skulle skriva in
 2. skulle skriva in
 3. skulle skriva in
 4. skulle skriva in
 5. skulle skriva in
 6. skulle skriva in
perfekt particip
 1. har skrivit in
 2. har skrivit in
 3. har skrivit in
 4. har skrivit in
 5. har skrivit in
 6. har skrivit in
imperfekt particip
 1. hade skrivit in
 2. hade skrivit in
 3. hade skrivit in
 4. hade skrivit in
 5. hade skrivit in
 6. hade skrivit in
blandad
 1. skriv in!
 2. skriv in!
 3. skriven in
 4. skrivande in
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für skriva in:

VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
contracteren skriva in dra samman; kontraktera
inschrijven enrollera; mänstra på; skriva in; värva anmäla; anteckna; enrollera; föra in; kartlägga; låta värva sig; påmönstra; registrera; registrera sig; ta del i; värva
intekenen enrollera; mänstra på; skriva in; värva enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i
intikken skriva in
intoetsen skriva in
intypen skriva in
vastleggen skriva in anteckna; binda; binda fast vid ett rep; fastbinda; fastknyta; fästa; förtöja; kedja fast; lista; lägga av; lägga fast pengarna; notera; reservera; skriva ner; spara

Wiktionary Übersetzungen für skriva in:


Cross Translation:
FromToVia
skriva in noteren; te boek stellen book — write down
skriva in bijhouden festhaltenaufschreiben; notieren

Verwandte Übersetzungen für skriva in