Übersicht
Schwedisch nach Niederländisch:   mehr Daten
 1. ta del i:


Schwedisch

Detailübersetzungen für ta del i (Schwedisch) ins Niederländisch

ta del i:

ta del i Verb (tar del i, tog del i, tagit del i)

 1. ta del i (låta värva sig; registrera sig; enrollera; påmönstra)
  aanmelden; subscriberen; opgeven; inschrijven; intekenen
  • aanmelden Verb (meld aan, meldt aan, meldde aan, meldden aan, aangemeld)
  • subscriberen Verb (subscribeer, subscribeert, subscribeerde, subscribeerden, gesubscribeerd)
  • opgeven Verb (geef op, geeft op, gaf op, gaven op, opgegeven)
  • inschrijven Verb (schrijf in, schrijft in, schreef in, schreven in, ingeschreven)
  • intekenen Verb (teken in, tekent in, tekende in, tekenden in, ingetekend)

Konjugationen für ta del i:

presens
 1. tar del i
 2. tar del i
 3. tar del i
 4. tar del i
 5. tar del i
 6. tar del i
imperfekt
 1. tog del i
 2. tog del i
 3. tog del i
 4. tog del i
 5. tog del i
 6. tog del i
framtid 1
 1. kommer att ta del i
 2. kommer att ta del i
 3. kommer att ta del i
 4. kommer att ta del i
 5. kommer att ta del i
 6. kommer att ta del i
framtid 2
 1. skall ta del i
 2. skall ta del i
 3. skall ta del i
 4. skall ta del i
 5. skall ta del i
 6. skall ta del i
conditional
 1. skulle ta del i
 2. skulle ta del i
 3. skulle ta del i
 4. skulle ta del i
 5. skulle ta del i
 6. skulle ta del i
perfekt particip
 1. har tagit del i
 2. har tagit del i
 3. har tagit del i
 4. har tagit del i
 5. har tagit del i
 6. har tagit del i
imperfekt particip
 1. hade tagit del i
 2. hade tagit del i
 3. hade tagit del i
 4. hade tagit del i
 5. hade tagit del i
 6. hade tagit del i
blandad
 1. ta del i!
 2. ta del i!
 3. tagande del i
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für ta del i:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden anmälning; ansökan; registrering
opgeven ansöka för någonting
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanmelden enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i anmäla; anteckna; föra in; inloggning; logga in; prenumerera; registrera
inschrijven enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i anmäla; anteckna; enrollera; föra in; kartlägga; mänstra på; registrera; skriva in; värva
intekenen enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i enrollera; mänstra på; skriva in; värva
opgeven enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i enrollera; ge upp; kapitulera; kasta in handduken; lägga av; offra; registrera; sluta; uppge hopp; upphöra; värva; överge; överlämna sig
subscriberen enrollera; låta värva sig; påmönstra; registrera sig; ta del i

Verwandte Übersetzungen für ta del i