Schwedisch

Detailübersetzungen für tillkännage (Schwedisch) ins Niederländisch

tillkännage:

tillkännage Verb (tillkännager, tillkännagde, tillkännaget)

 1. tillkännage (kungöra; proklamera; påbjuda; deklarera; förkunna offentligt)
  ordonneren; decreteren; verordenen; verordineren; afkondigen
  • ordonneren Verb
  • decreteren Verb (decreteer, decreteert, decreteerde, decreteerden, gedecreteerd)
  • verordenen Verb (verorden, verordent, verordende, verordenden, verordend)
  • verordineren Verb (verordineer, verordineert, verordineerde, verordineerden, verordineerd)
  • afkondigen Verb (kondig af, kondigt af, kondigde af, kondigden af, afgekondigd)
 2. tillkännage
  aanschrijven; kennis geven; konde doen; aanzeggen
  • aanschrijven Verb (schrijf aan, schrijft aan, schreef aan, schreven aan, aangeschreven)
  • kennis geven Verb (geef kennis, geeft kennis, gaf kennis, gaven kennis, kennis gegeven)
  • konde doen Verb (doe konde, doet konde, deed konde, deden konde, konde gedaan)
  • aanzeggen Verb (zeg aan, zegt aan, zei aan, zeiden aan, aangezegd)
 3. tillkännage (anmäla)
  aandienen
  • aandienen Verb (dien aan, dient aan, diende aan, dienden aan, aangediend)
 4. tillkännage (förkunna)
  aankondigen; annonceren
  • aankondigen Verb (kondig aan, kondigt aan, kondigde aan, kondigden aan, aangekondigd)
  • annonceren Verb (annonceer, annonceert, annonceerde, annonceerden, geannonceerd)
 5. tillkännage (göra känt; berätta; informera; göra uppmärksam på)
  informeren; kennisgeven van; zeggen; bewust maken
  • informeren Verb (informeer, informeert, informeerde, informeerden, geïnformeerd)
  • zeggen Verb (zeg, zeg/zegt, zegt, zei, zeiden, gezegd)
  • bewust maken Verb (maak bewust, maakt bewust, maakte bewust, maakten bewust, bewust gemaakt)

Konjugationen für tillkännage:

presens
 1. tillkännager
 2. tillkännager
 3. tillkännager
 4. tillkännager
 5. tillkännager
 6. tillkännager
imperfekt
 1. tillkännagde
 2. tillkännagde
 3. tillkännagde
 4. tillkännagde
 5. tillkännagde
 6. tillkännagde
framtid 1
 1. kommer att tillkännage
 2. kommer att tillkännage
 3. kommer att tillkännage
 4. kommer att tillkännage
 5. kommer att tillkännage
 6. kommer att tillkännage
framtid 2
 1. skall tillkännage
 2. skall tillkännage
 3. skall tillkännage
 4. skall tillkännage
 5. skall tillkännage
 6. skall tillkännage
conditional
 1. skulle tillkännage
 2. skulle tillkännage
 3. skulle tillkännage
 4. skulle tillkännage
 5. skulle tillkännage
 6. skulle tillkännage
perfekt particip
 1. har tillkännaget
 2. har tillkännaget
 3. har tillkännaget
 4. har tillkännaget
 5. har tillkännaget
 6. har tillkännaget
imperfekt particip
 1. hade tillkännaget
 2. hade tillkännaget
 3. hade tillkännaget
 4. hade tillkännaget
 5. hade tillkännaget
 6. hade tillkännaget
blandad
 1. tillkännag!
 2. tillkännag!
 3. tillkännagd
 4. tillkännagande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für tillkännage:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aankondigen annonsera; tillkännagivande
aanschrijven säga upp sig
aanzeggen säga upp sig; tillkännagivande
annonceren annons
informeren information; informerande; tillkännagivande
konde doen tillkännagivande
verordenen ordnat
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aandienen anmäla; tillkännage
aankondigen förkunna; tillkännage
aanschrijven tillkännage
aanzeggen tillkännage
afkondigen deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage bestämma; förkunna; förordna; göra bekant; kungöra; offentliggöra; proklamera; påbjuda
annonceren förkunna; tillkännage annonsera; sätta in en annons
bewust maken berätta; göra känt; göra uppmärksam på; informera; tillkännage
decreteren deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage befalla; beordra; bestämma; förordna; kommendera; kungöra; påbjuda
informeren berätta; göra känt; göra uppmärksam på; informera; tillkännage efterlysa; göra känt; informera; informera efter; meddela; reportera; upplysa
kennis geven tillkännage
kennisgeven van berätta; göra känt; göra uppmärksam på; informera; tillkännage
konde doen tillkännage
ordonneren deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
verordenen deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage befalla; beordra; kommendera; kungöra; påbjuda
verordineren deklarera; förkunna offentligt; kungöra; proklamera; påbjuda; tillkännage
zeggen berätta; göra känt; göra uppmärksam på; informera; tillkännage berätta; beskriva; förklara; rapportera; skildra; ta upp något; ventilera något; återberätta

Synonyms for "tillkännage":


Wiktionary Übersetzungen für tillkännage:


Cross Translation:
FromToVia
tillkännage aankondigen; verkondigen; verkonden; declareren announce — to give public notice, or first notice of
tillkännage aankondigen ankündigen — darüber informieren, was sein wird

Verwandte Übersetzungen für tillkännage