Übersicht


Schwedisch

Detailübersetzungen für uppröra (Schwedisch) ins Niederländisch

uppröra:

uppröra Verb (upprör, upprörde, upprört)

 1. uppröra (provocera; reta; hetsa)
  aanleiding geven tot; provoceren; uitlokken; ophitsen; uitdagen
  • aanleiding geven tot Verb (geef aanleiding tot, geeft aanleiding tot, gaf aanleiding tot, gaven aanleiding tot, aanleiding gegeven tot)
  • provoceren Verb (provoceer, provoceert, provoceerde, provoceerden, geprovoceerd)
  • uitlokken Verb (lok uit, lokt uit, lokte uit, lokten uit, uitgelokt)
  • ophitsen Verb (hits op, hitst op, hitste op, hitsten op, opgehitst)
  • uitdagen Verb (daag uit, daagt uit, daagde uit, daagden uit, uitgedaagd)
 2. uppröra (skaka om)
  agiteren; in beroering brengen; opstoken; oppoken
  • agiteren Verb
  • in beroering brengen Verb (breng in beroering, brengt in beroering, bracht in beroering, brachten in beroering, in beroering gebracht)
  • opstoken Verb (stook op, stookt op, stookte op, stookten op, opgestookt)
  • oppoken Verb (pook op, pookt op, pookte op, pookten op, opgepookt)

Konjugationen für uppröra:

presens
 1. upprör
 2. upprör
 3. upprör
 4. upprör
 5. upprör
 6. upprör
imperfekt
 1. upprörde
 2. upprörde
 3. upprörde
 4. upprörde
 5. upprörde
 6. upprörde
framtid 1
 1. kommer att uppröra
 2. kommer att uppröra
 3. kommer att uppröra
 4. kommer att uppröra
 5. kommer att uppröra
 6. kommer att uppröra
framtid 2
 1. skall uppröra
 2. skall uppröra
 3. skall uppröra
 4. skall uppröra
 5. skall uppröra
 6. skall uppröra
conditional
 1. skulle uppröra
 2. skulle uppröra
 3. skulle uppröra
 4. skulle uppröra
 5. skulle uppröra
 6. skulle uppröra
perfekt particip
 1. har upprört
 2. har upprört
 3. har upprört
 4. har upprört
 5. har upprört
 6. har upprört
imperfekt particip
 1. hade upprört
 2. hade upprört
 3. hade upprört
 4. hade upprört
 5. hade upprört
 6. hade upprört
blandad
 1. upprör!
 2. upprör!
 3. upprörd
 4. upprörande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Übersetzung Matrix für uppröra:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
ophitsen anstiftelse
opstoken anstiftelse
provoceren provocerande; utlockande
uitlokken provocerande; utlockande
VerbVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
aanleiding geven tot hetsa; provocera; reta; uppröra
agiteren skaka om; uppröra
in beroering brengen skaka om; uppröra
ophitsen hetsa; provocera; reta; uppröra agna; följa; jaga efter; locka
oppoken skaka om; uppröra blåsa upp; peta; röra; röra om; sköta elden; underblåsa
opstoken skaka om; uppröra agna; blåsa upp; locka; peta; röra; underblåsa
provoceren hetsa; provocera; reta; uppröra driva på; uppmana; uppmuntra
uitdagen hetsa; provocera; reta; uppröra tjata
uitlokken hetsa; provocera; reta; uppröra

Synonyms for "uppröra":