Schwedisch

Detailed Synonyms for förenat in Schwedisch

förenat:

förenat Adjektiv

 1. förenat
 2. förenat
  förbundet; anslutet; ansluten; förbunden; förenat
 3. förenat
  anslutet; ansluten; förenat
 4. förenat
  förenad; förenat

förena:

förena Verb (förenar, förenade, förenat)

 1. förena
  förena; sammanföra; föra samman
  • förena Verb (förenar, förenade, förenat)
  • sammanföra Verb (sammanför, sammanförde, sammanfört)
  • föra samman Verb (för samman, förde samman, fört samman)
 2. förena
  kombinera; sammanställa; sammanfatta; förena
  • kombinera Verb (kombinerar, kombinerade, kombinerat)
  • sammanställa Verb (sammanställer, sammanställde, sammanställt)
  • sammanfatta Verb (sammanfattar, sammanfattade, sammanfattat)
  • förena Verb (förenar, förenade, förenat)
 3. förena
  förena; sammanlänka
  • förena Verb (förenar, förenade, förenat)
  • sammanlänka Verb (sammanlänkar, sammanlänkade, sammanlänkat)
 4. förena
  samla; förena; samla ihop
  • samla Verb (samlar, samlade, samlat)
  • förena Verb (förenar, förenade, förenat)
  • samla ihop Verb (samlar ihop, samlade ihop, samlat ihop)
 5. förena
  hopkoppla; förena; sammanlänka
  • hopkoppla Verb (hopkopplar, hopkopplade, hoppkopplat)
  • förena Verb (förenar, förenade, förenat)
  • sammanlänka Verb (sammanlänkar, sammanlänkade, sammanlänkat)
 6. förena
  ansluta; koppla; fästa; förena; förbinda
  • ansluta Verb (anslutar, anslutade, anslutat)
  • koppla Verb (kopplar, kopplade, kopplat)
  • fästa Verb (fästar, fästade, fästat)
  • förena Verb (förenar, förenade, förenat)
  • förbinda Verb (förbinder, förband, förbundit)

Konjugationen für förena:

presens
 1. förenar
 2. förenar
 3. förenar
 4. förenar
 5. förenar
 6. förenar
imperfekt
 1. förenade
 2. förenade
 3. förenade
 4. förenade
 5. förenade
 6. förenade
framtid 1
 1. kommer att förena
 2. kommer att förena
 3. kommer att förena
 4. kommer att förena
 5. kommer att förena
 6. kommer att förena
framtid 2
 1. skall förena
 2. skall förena
 3. skall förena
 4. skall förena
 5. skall förena
 6. skall förena
conditional
 1. skulle förena
 2. skulle förena
 3. skulle förena
 4. skulle förena
 5. skulle förena
 6. skulle förena
perfekt particip
 1. har förenat
 2. har förenat
 3. har förenat
 4. har förenat
 5. har förenat
 6. har förenat
imperfekt particip
 1. hade förenat
 2. hade förenat
 3. hade förenat
 4. hade förenat
 5. hade förenat
 6. hade förenat
blandad
 1. förena!
 2. förena!
 3. förenad
 4. förenande
1. jag, 2. du/ni, 3. han/hon/den/det, 4. vi, 5. ni, 6. de

Alternate Synonyms for "förena":