Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. basisproduct:


Niederländisch

Detailübersetzungen für basisproduct (Niederländisch) ins Deutsch

basisproduct:

basisproduct

  1. basisproduct
    der Grundstoff

basisproduct

  1. basisproduct
    die Ware
    • Ware [die ~] Nomen

Übersetzung Matrix für basisproduct:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Grundstoff basisproduct basiselement; basismateriaal; bouwstof; grondstof; materiaal
Ware basisproduct artikel; ding; goed; goederen; handelsgoederen; handelswaar; item; koopwaar; object; product; verbruiksgoederen; voorwerp; waar; waren; zaak