Übersicht
Niederländisch nach Deutsch:   mehr Daten
  1. dezelfde:
  2. Wiktionary:


Niederländisch

Detailübersetzungen für dezelfde (Niederländisch) ins Deutsch

dezelfde:

dezelfde [znw.] Nomen

  1. dezelfde
    der Gleiche

Übersetzung Matrix für dezelfde:

NounVerwandte ÜbersetzungenWeitere Übersetzungen
Gleiche dezelfde gelijke; weerga

Verwandte Wörter für "dezelfde":

  • dezelfden

Antonyme für "dezelfde":


Verwandte Definitionen für "dezelfde":

  1. geen andere, gelijk aan1
    • wij hebben op dezelfde school gezeten1

Wiktionary Übersetzungen für dezelfde:

dezelfde
pronoun
  1. de gelijke identiteit bezittend; meervoud of mannelijk en vrouwelijk enkelvoud, zowel zelfstandig als bijvoeglijk gebruikt

Cross Translation:
FromToVia
dezelfde selbe; derselbe same — not different as regards self; identical
dezelfde gleich same — similar, alike
dezelfde derselbe; dieselbe; dasselbe selfsame — selfsame.
dezelfde derselbe very — the same; identical

Verwandte Übersetzungen für dezelfde